Vastaanotto perustuu kansainvälisiin ihmisoikeuksiin ja sopimuksiin

Suurin osa maailman valtioista Suomi mukaan lukien on sitoutunut noudattamaan YK:N Geneven pakolaissopimusta vuodelta 1951. Sopimukseen sisältyy palautuskielto maahan, jossa henkilöä uhkaa vaino. Suomen pakolaispolitiikkaan vaikuttavat myös muut kansainväliset sopimukset sekä EU-lainsäädäntö.

 


Lue lisää kotouttamiseen liittyvistä laeista (kotouttaminen.fi).