Sipilän hallituksen hankkeet

Pääministeri Juha Sipilän hallitus vei eteenpäin uudistuksia viidellä painopistealueella: työllisyys ja kilpailukyky, osaaminen ja koulutus, hyvinvointi ja terveys, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatio ja normien purkaminen. Hallituksen strategisiin tavoitteisiin liittyi 26 kärkihanketta.

Työ- ja elinkeinoministeriöllä oli vastuita työllisyys ja kilpailukyky-, osaaminen ja koulutus-, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen -painopistealueilla.

Osa hankkeista jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka.

Reformit

Sipilän hallitus pyrki vahvistamaan julkisen talouden kestävyyttä rakenteellisilla uudistuksilla, joista yksi oli maakuntauudistus.
Lisätietoa TEM:n toimista
Lisätietoja maakuntauudistuksesta

Katso myös

Työmarkkinoiden toiminta, hallituksen työllisyystoimet ja saavutetut tulokset