Kasvun agenda

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävänä on talouskasvua tukevan politiikan suunnittelu ja toimeenpano. Kasvun agenda on ministeriössä laadittu taustaselvitys ja keskustelunavaus, joka tarkastelee talouskasvua tukevia politiikkasisältöjä.

TEM on avannut kasvunagenda.fi-sivuston, jossa voit osallistua ideointiin kasvun mahdollisuuksista. Mistä löytyvät Suomen uudet menestystekijät? Miten hyödynnämme digitalisaatiota? Mitä tarkoittaa ekosysteemiajattelu ja millaiset palvelut parhaiten hyödyttävät työnhakijoitamme ja yrityksiämme?

Millainen on se kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka tukee menestyviä yrityksiä? Kustannus- ja hintataso on kilpailukyvyn keskeinen osatekijä. Tarvitaan muutakin. Innovaatiojärjestelmämme kaipaa uudistusta ja osaavien tekijöiden saanti on turvattava. Tarvitsemme myös näkemystä siitä, millaisia valintoja resursseiltaan rajallisen pienen maan kannattaa tehdä.

Voit ideoida kasvunagenda.fi-sivuston ideatehtailuissa erilaisia väittämiä ja arvottaa muiden näkemyksiä. Vastauksista muodostuu ideataulu, johon parhaimmat ideat päätyvät mukaan.

Tule mukaan!