Kasvupalvelut

 

HUOM! Maakunta- ja soteuudistuksen sekä kasvupalvelu-uudistuksen valmistelu on päättynyt 8.3.2019  ja annetut lakiesitykset ovat rauenneet.

Tiedote 8.3.2019: Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistus ajetaan hallitusti alas – tehtyä työtä voidaan hyödyntää

 

Kasvupalvelu-uudistus kokoaa yhteen valtion tarjoamat yritys- ja työllisyyspalvelut. Kyseessä on sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä palvelu-uudistus, jolla edistetään uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työmarkkinoiden muutoksiin.

Palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta halutaan vahvistaa. Kehittyneet digitaaliset palveluratkaisut ja markkinoiden hyödyntäminen palvelutuotannossa ovat uudistuksen tärkeimmät keinot parempien palvelujen rakentamisessa.

Maakuntauudistus muuttaa laajasti hallintoa, toimintatapoja ja toimijoiden rooleja. Uudet, itsehallinnolliset maakunnat muodostavat jatkossa Suomessa kokonaan uuden hallinnon tason, jotka vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä nykyisten ELY-keskusten, TE-toimistojen ja maakuntien liittojen tehtävistä. Tämä mahdollistaa myös syvemmän integraation kasvupalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä maakunnissa. Laajempaa yhteistyötä voidaan tarvita erityisesti vaikeasti työllistettävien kohdalla. 

Video: Yleistietoa kasvupalveluista

Päätösvaltaa lähemmäs asiakkaita

Kansallinen kasvupalvelurahoitus (vajaat 800 miljoonaa euroa) on osa maakuntien yleiskatteellista rahoitusta. Tämä tarkoittaa sitä, että maakunnat omilla päätöksillään kohdentavat rahoituksen kasvupalveluun ja muihin tehtäväalueisiin. Maakuntien laajentuva itsehallinnollisuus tarkoittaa toiminnallista ja taloudellista vapautta, päätösvallan siirtämistä alueille ja lähemmäs asiakasrajapintaa.

Mitä ovat maakunnalliset kasvupalvelut asiakkaille?

Maakunnallisina kasvupalveluina tulee järjestää

  • rekrytointi- ja osaamispalveluja

Voidaan järjestää palvelukokonaisuuksia, jotka koskevat

  • Yritystoimintaa ja yrittäjyyttä
  • Innovaatioiden kehittämiselle edellytyksiä luovia
  • Kansainvälistymistä
  • Lisäksi voidaan myöntää kasvupalvelujen rahoituslain mukaista rahoitusta

Maakunta vastaa palvelujen yhteensovittamisesta.

Valtakunnalliset kasvupalvelut

Valtakunnallisilla kasvupalveluilla tarkoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan valtakunnallisia yrityspalveluja, jotka tarjoavat yrityksen sijaintipaikasta riippumatta palveluja liittyen kansainvälistymiseen, innovaatiorahoitukseen, kansainvälisiin investointeihin ja matkailuun. Valtakunnallisia kasvupalveluja tuottavat Finnvera, Suomen teollisuussijoitus Oy sekä Business Finland, joka muodostettiin yhdistämällä Tekesin ja Finpron toiminnot vuoden 2018 alusta.

www.finnvera.fi
www.teollisuussijoitus.fi
www.businessfinland.fi

Kasvupalvelu-uudistuksen valmistelun etenemisaikataulu

TEM on valmistellut uudistusta ja siihen liittyviä lakeja yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Kesällä 2016 valmistelua ohjaamaan asetettiin sidosryhmien edustajista koostuva kasvupalvelujen ja aluekehittämisjärjestelmän uudistamisen ohjausryhmä. Lakien lausuntokierrokset järjestettiin keväällä 2017. Laki uudistaa aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelut vastaamaan maakuntien itsehallinnollista asemaa sekä mahdollistaa monipuolisen palvelurakenteen.

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista eteni eduskuntakäisittelyyn huhtikuussa  2018. Näitä täsmentävät sisältölait menivät eduskunnan käsittelyyn touko-kesäkuun aikana -  lukuunottamatta esitystä tiedonhallinnasta, joka on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä.

Kasvupalvelu-uudistuksen lainsäädännön etenemisaikataulu

Lainsäädäntötyö etenee

Uudenmaan kasvupalvelujen erillisratkaisu

Poikkeuksena siihen pääsääntöön, että kasvupalvelun järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, on tehty Uudellemaalle erillisratkaisu. Uudenmaan kasvupalveluiden järjestämisvastuu osoitetaan kuntayhtymälle, jonka perustavat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Myös muilla Uudenmaan kunnilla on mahdollisuus liittyä kuntayhtymän jäseneksi. Kuntayhtymää koskee samat pelisäännöt kuin maakuntiakin.

PKS-kuntien on määrä perustaa kuntayhtymä viimeistään 1.3.2019 mennessä.

Aineistoa valmistelijoille

Maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen valmistelijoille suunnattu valmisteluaineisto löytyy Alueuudistus.fi-sivustolta:
alueuudistus.fi/tiekartta/kasvupalvelut

Video Kasvupalvelujen järjestämimisestä  ja tuottamisestä

Lue lisää kasvupalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta