Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri ja tarkentavat kohdearkkitehtuurit

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri jäsentää kasvupalvelujen kansallisen toimintamallin meneillään olevan ja tulevan kehitystyön tueksi. Kokonaisarkkitehtuuri tavoitteena on muodostaa kasvupalvelu- ja maakuntauudistuksen valmistelun tarvitsema yhtenäinen kasvupalveluihin liittyvä kokonaiskuva maakunnan rakenteista ja toiminallisuudesta. 

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri kattaa sekä valtakunnalliset kasvupalvelut että maakuntien kasvupalvelut.

Kasvupalvelujen ekosysteemi muodostuu kahdesta osaekosysteemistä:

  • Työllistymisen ja rekrytoimiin ekosysteemi
  • Elinkeinotoiminnan ekosysteemi

Kokonaisarkkitehtuurinäkökulmat rajautuvat tässä vaiheessa toiminta-arkkitehtuuriin ja periaatetason määrityksiin. Myös tiettyjä tietoarkkitehtuurin osa-alueita on kuvattu täydentämään toiminta-arkkitehtuuria. Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin kuvaus on laadittu vakiintuneen vaiheen tavoitetilaksi ja tukemaan esimerkiksi valtakunnallisen ja maakuntien kasvupalvelujen toimintamallien rakentamista sekä sähköisten palvelujen kehittämistä. Kokonaisuutta kuvataan tämän hetkisten olettamusten pohjalta sekä jo tehtyihin päätöksiin pohjautuen.

Kokonaisarkkitehtuurin kuvauksia täydennetään ja tarkennetaan kasvupalvelu-uudistuksen valmistelun edetessä.

Kasvupalvelujen palvelutuotannon ohjauksen kohdearkkitehtuuri on ensimmäinen Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuria tarkentavista kohdearkkitehtuureista.

Lisätietoja antavat
Sirpa Alitalo, sirpa.alitalo(at)tem.fi, p. 0295063680
Päivi Tommila, paivi.tommila(at)tem.fi, p. 0295063535

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri -raportti

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehturi -esitys

Palvelutuotannon ohjauksen kohdearkkitehtuuri -esitys