Kasvupalvelupiloteilla valmistaudutaan tulevaan

Vaikka sote- ja maakuntauudistuksen sekä kasvupalvelu-uudistuksen valmistelu on päättynyt  8.3.2019, kasvupalvelupilotit kuitenkin toteutetaan. Pilotteja on suunnattu kevään 2019 aikana uudelleen niin, että ne rakennetaan nykyisen, voimassa olevan lainsäädännön pohjalle.

---

ELY-keskuksissa ja TE-palveluissa on tehty suunnitelmat yhteensä 21 erilaiseen pilottiin. Näistä 15 keskittyy henkilöasiakkaiden palveluihin, ja valtaosassa kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat.

Muitakaan asiakasryhmiä ei ole unohdettu. Pilotteja on suunniteltu myös ammatinvalinta- ja uraohjauksen asiakkaille, alle 30-vuotiaille sekä kotoutuville maahanmuuttaja-asiakkaille.

Kasvupalvelupiloteista neljä keskittyy yrityspalveluihin. Teemoina ovat mm. sujuvat ja tasa-arvoiset palvelupolut, yritysten rekrytointitarpeisiin vastaaminen ja yrityspalveluiden sopimusmallit. Lisäksi neljässä pilotissa keskitytään erityisesti yritysten työvoiman saatavuuteen.

Tavoitteena on, että pilotit käynnistyisivät alkuvuodesta 2019. Kun maakunnat suunnittelevat ja käynnistävät omia palveluitaan, voivat ne hyödyntää kasvupalvelu- ja sote-piloteista saatuja kokemuksia.

Lue lisää uutisesta 16.5.2018

Pilottien valmisteluaineistot

Kasvupalvelupilottien valmisteluaineisto löytyy Alueuudistus.fi-sivustolta:
http://alueuudistus.fi/tiekartta/kasvupalvelut

Lainsäädäntövalmistelu

Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi, HE 62/2018