Kasvupalvelupiloteilla valmistaudutaan tulevaan

ELY-keskuksissa ja TE-palveluissa on kevään aikana tehty suunnitelmat yhteensä 21 erilaiseen pilottiin. Näistä 15 keskittyy henkilöasiakkaiden palveluihin, ja valtaosassa kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat.

Muitakaan asiakasryhmiä ei ole unohdettu. Pilotteja on suunniteltu myös ammatinvalinta- ja uraohjauksen asiakkaille, alle 30-vuotiaille sekä kotoutuville maahanmuuttaja-asiakkaille.

Kasvupalvelupiloteista neljä keskittyy yrityspalveluihin. Teemoina ovat mm. sujuvat ja tasa-arvoiset palvelupolut, yritysten rekrytointitarpeisiin vastaaminen ja yrityspalveluiden sopimusmallit. Lisäksi neljässä pilotissa keskitytään erityisesti yritysten työvoiman saatavuuteen.

Tavoitteena on, että pilotit käynnistyisivät alkuvuodesta 2019. Kun maakunnat suunnittelevat ja käynnistävät omia palveluitaan, voivat ne hyödyntää kasvupalvelu- ja sote-piloteista saatuja kokemuksia.

Lue lisää uutisesta 16.5.2018

Pilottien valmisteluaineistot

Kasvupalvelupilottien valmisteluaineisto löytyy Alueuudistus.fi-sivustolta:
http://alueuudistus.fi/tiekartta/kasvupalvelut