Kasvusopimukset

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaan hallitus tukee kaupunkiseutujen ja kasvukäytävien sekä eri alueiden omiin vahvuuksiin perustuvan kilpailukyvyn parantamista muun muassa kehittämällä sopimuspohjaista yhteistyötä valtion kanssa.

Kasvusopimusten tavoitteena on elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen.
Kasvusopimuksia voidaan tehdä kaupunkien, kasvuvyöhykkeiden ja teemakohtaisten kaupunkiverkostojen kanssa. Sopimukset tehdään vuosille 2016 – 2018. Valtion puolelta sopimusvalmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Haku kasvusopimusmenettelyyn päättyi tammikuussa 2016.

Valtion ja kaupunkiseutujen väliseen sopimuskokonaisuuteen kuuluvat myös MAL-aiesopimukset, jotka laaditaan erikseen Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen kanssa ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön valmisteluvastuulla.

Allekirjoitetut sopimukset

Joensuun kaupunki

Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu

Oulun kaupunki

Pohjoinen kasvuvyöhyke

Pääkaupunkiseutu

Suomen kasvukäytävä

Tampereen kaupunki

Turun kaupunkiseutu

Vaasan seutu

Vaasan seutu (sv)

 

Lisätietoja: Hanna-Maria Urjankangas