Kasvusopimukset

Edellinen, pääministeri Sipilän hallitus tuki kaupunkiseutujen ja kasvukäytävien sekä eri alueiden omiin vahvuuksiin perustuvan kilpailukyvyn parantamista muun muassa kehittämällä sopimuspohjaista yhteistyötä valtion kanssa. Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa sopimuksellisuus korostuu yhä vahvemmin aluekehittämisen välineenä. Syksyllä 2019 määritetään tarkemmin uudenlaisen sopimuspohjaisen yhteistyön tavoitteet, kohdentuminen ja sopijapuolet. Tavoitteena on käynnistää uudenlainen, sopimusperusteinen yhteistyö valtion ja alueiden/kuntien välillä keväällä 2020.

Kasvusopimusten tavoitteena on ollut elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen.
Kasvusopimuksia voidaan on tehty kaupunkien, kasvuvyöhykkeiden ja teemakohtaisten kaupunkiverkostojen kanssa. Sopimukset on tehty vuosille 2016 – 2018. Valtion puolelta sopimusvalmistelusta on vastannut työ- ja elinkeinoministeriö. Haku kasvusopimusmenettelyyn päättyi tammikuussa 2016.

Valtion ja kaupunkiseutujen väliseen sopimuskokonaisuuteen kuuluvat myös MAL-aiesopimukset, jotka laaditaan erikseen Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen kanssa ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön valmisteluvastuulla.

Lisätietoja: Hanna-Maria Urjankangas