Kasvuyritykset 

Kasvuyritykset luovat uusista työpaikoista huomattavan osan. Kasvuyritys on OECD:n ja EU:n määritelmän mukaan yritys jonka lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkeä, ja seuraavana kolmena vuonna työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 prosenttia. Kasvuyrityksellä tarkoitetaan puhekielessä yleensä kuitenkin laajempaa yritysjoukkoa.  

Julkisia rahoitus-, asiantuntija- ja verkottumispalveluja yritystoiminnan käynnistämiseen ja kasvattamiseen tarjoavat Business Finland, ELY-keskukset, Finnvera Oyj ja Teollisuussijoitus Oy.   

Business Finland  tukee laajasti yritysten tutkimus ja kehittämistoimintaa sekä niiden kasvua. Se auttaa yrityksiä myös kansainvälistymään ja tarjoaa yrityksille asiantuntijapalveluita kohdemaissa sekä tietoa kansainvälisistä markkinoista.

Business Finlandissa on potentiaalisimmin kasvaville yrityksille käytössään nuorten innovatiivisten yritysten (NIY) -rahoitus. 

ELY-keskukset voivat antaa monipuolista tukea ja neuvontaa yrityksen perustamis- ja käynnistysvaiheessa. Lisäksi ne etsivät ja arvioivat yksityishenkilöiden ja alkavien yritysten keksintöjä ja innovatiivisia ideoita ja auttavat kehittämään niistä liiketoimintaa.      

Finnvera keskittyy pk-yritysten käyttöpääoman ja viennin rahoitukseen ja investointeihin. Se on uusien innovatiivisten yritysten riskirahoittaja. Teollisuussijoitus edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä pääomasijoituksin ja kansainvälisten verkostojen avulla.

Lisätietoja:

Petra Tarjanne