Kasvuyritysten työllisyysohjelma

Hallitusohjelman uutena aloitteena päätettiin vuonna 2016 käynnistää kasvuyritysten työllisyysohjelma. Ohjelmassa kasvuyritysten ja yritysverkostojen liiketoimintaa ja kasvumahdollisuuksia tuetaan osaavan työvoiman avulla ja samalla puretaan työttömyyttä.

Kasvuyritysten työllisyysohjelmaa toteutetaan osana hallituksen kärkihanketta ”Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi” vuosina 2016 - 2019.

Tavoitteena on saada yritykset tunnistamaan työttömänä olevat korkeasti koulutetut uutena vahvana kilpailukykytekijänä.  Ohjelmalla kootaan keskeisimmät kasvuyrityksiä ja työttömiä osaajia yhdistävät palvelut ja toimintamallit.

Kasvuyritysten työllisyysohjelman toimenpiteitä suunnataan tukemaan nykyiset TE- ja yrityspalvelut korvaavan kasvupalvelun valmistelua ja testaamaan julkisia kasvupalveluja.

Kasvuyritysten työllisyysohjelmassa toteutettavat ensimmäiset hankkeet ovat käynnistyneet syksyllä 2016 ja uusimmat keväällä 2017. Parhaillaan käynnissä olevat hankkeet päättyvät vuoden 2018 lopussa. Hankkeita on käynnissä useilla alueilla ja osa hankkeista toteutetaan ylialueellisesti.

Käynnistyneitä hankkeita ovat mm.

  • Kasvubuusti-hanke Pirkanmaalla, joka koostuu mikro- ja pk-yritysten kasvuohjelmasta ja korkeasti koulutettujen osaajien rekrytointiohjelmasta ja
  • Varsinais-Suomessa Meri- ja autoteollisuuden tehostettu työnvälitys -hanke, jolla reagoidaan ja vastataan positiiviseen rakennemuutokseen.

Kasvuyritysten työllisyysohjelmasta ja sen hankkeista toteutettiin keväällä 2018 arviointiselvitys, jonka toteutti MDI Public Oy. Arviointiselvityksen loppuraportti julkaistiin kesäkuussa 2018. 

Kasvuyritysten työllisyysohjelma ja kasvupalvelut -arviointiselvitys, 14.6.2018
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 14.6.2018

Lisätietoja: Outi Viljamaa