Kauden 2013-2020 ilmaisjako

Päästökauppajärjestelmä muuttui merkittävästi kauden 2013–2020 alkaessa verrattuna kahteen ensimmäiseen kauteen. Maksutta jaettavat päästöoikeudet jaetaan kaudella 2013–2020 harmonisoitujen EU-tason sääntöjen mukaisesti eikä kansallista harkintaa jaossa enää ole.

Esimerkiksi päästöoikeuksien kokonaismäärä, ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien kokonaismäärä ja jakotapa sekä päästöoikeuksien huutokaupasta on päätetty yhteisön tasolla.

Päästöoikeuksien kokonaismäärä koko järjestelmässä vuonna 2013 on 2 039 miljoonaa oikeutta ja määrää leikataan joka vuosi 37,4 miljoonaa kappaletta.  Kaudella 2013–2020 sähköntuotanto ei enää saa ilmaisia päästöoikeuksia, vaan se joutuu ostamaan kaikki tarvitsemansa päästöoikeudet huutokaupasta tai markkinoilta.

Lämmöntuotanto ja monet teollisuudenalat saavat edelleen osittain päästöoikeudet ilmaiseksi. Ilmaisjaon määrä kuitenkin vähenee lineaarisesti kauden aikana. Energiaintensiiviselle kansainvälisessä kilpailussa toimivalle teollisuudelle jaetaan päästöoikeudet maksutta EU-tason vertailuarvojen perusteella.

Kaudella 2013–2020 yhteensä 450 Suomessa sijaitsevaa laitosta saa ilmaisia päästöoikeuksia. Näiden laitosten yhteenlaskettu ilmaisjaon määrä on keskimäärin 19,7 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä vuodessa.

Päästökauppalain soveltamisalaan kuuluville laitoksille maksutta jaettava vuotuinen päästöoikeusmäärä voi muuttua kauden 2013­–2020 aikana laitosten toimintaan, tuotantotasoon tai kapasiteettiin kohdistuvien muutosten seurauksena.

Ilmaisjaon määrään vaikuttavat muutokset ja muuttuneen päästöoikeusmäärän laskennassa käytettävät säännöt on määritelty komission ilmaisjakopäätöksessä (2011/278/EU).

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö auttaa tarvittaessa sähköisen lomakkeen täyttämisessä ja muissa ilmaisjaon muutoksia koskevissa kysymyksissä. Ministeriöön voi ottaa yhteyttä joko puhelimitse (Juha Rajala) tai sähköpostitse osoitteeseen paastokauppa2013@tem.fi