Kauden 2021-2030 ilmaisjako

Vuodesta 2021 alkaen maksutta jaettavat päästöoikeudet myönnetään kerrallaan viiden vuoden kausille, eli neljännellä päästökauppakaudella vuosille 2021—2025 ja vuosille 2026—2030. Ilmaisjaon määrä perustuu EU-tason vertailuarvoihin, jotka päivitetään kummallekin viiden vuoden kaudelle vastaamaan teknologian edistymistä.

Vuosien 2021—2025 ilmaisjakoon valmistautumiseksi päästökauppadirektiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot toimittavat Euroopan komissiolle tietoja niiden laitosten toiminnasta, joille haetaan maksutta jaettavia päästöoikeuksia. Tiedot on toimitettava komissiolle 30.9.2019 mennessä, ja maksutta jaettavia päästöoikeuksia ei saa myöntää laitokselle, josta tietoja ei ole toimitettu.

Maksutta jaettavia päästöoikeuksia koskeva hakemus tulee toimittaa Energiavirastolle 30.4.2019 mennessä. Määräaika laitoksilla, jotka aloittavat toimintansa vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla, on 30.6.2019. Hakemuksen yhteydessä tulee toimittaa ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelma Energiavirastolle ja yksityiskohtaiset tiedot laitoksen toiminnasta työ- ja elinkeinoministeriölle. Molemmista asiakirjoista on toimitettava myös todentamisraportti.

Päästökauppakauden 2021—2030 yksityiskohtaiset ilmaisjakosäännöt annetaan komission toimeenpanosäädöksillä, joiden valmistelu on vielä kesken. Komission toimeenpanosäädösten sisältö varmistuu myöhemmin. Tarkemmat tiedot laitoskohtaisesta tietojen keräämisestä sekä tietojen todentamisesta tiedetään sen jälkeen, kun komission on hyväksynyt päästöoikeuksien ilmaisjakoa koskevan säädöksen.

Lisätietoja: Juha Rajala