Viennin ja kansainvälistymisen edistäminen kehittyville markkinoille

Vienti ja kansainvälistyminen ovat tärkeitä edellytyksiä suomalaisyritysten ja Suomen talouden kasvulle. Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on edistää Suomessa toimivien yritysten vientiä ja kansainvälistymistä erityisesti kehittyville markkinoille, turvata yritysten markkinoillepääsy sekä parantaa yritysten kilpailukykyä keskeisillä vientimarkkinoilla.

Osana Team Finland -verkostoa TEM edistää kaupallis-taloudellista yhteistyötä ja viranomaissuhteita strategisesti tärkeiden kumppanimaiden kanssa.

Ministeriön kansainvälisen yhteistyön painopistemaita ovat muun muassa Venäjä, Kiina ja Intia, joiden kanssa ministeriöllä on valtiosopimukset tiede- ja teknologiayhteistyöstä sekä kahdenvälisiä työryhmiä, joiden tavoitteena on auttaa suomalaisyrityksiä luomaan suhteita ko. maiden viranomaisiin, hallinnon organisaatioihin sekä elinkeinoelämään.

Yritysten kiinnostus myös Aasian, Afrikan, Latinalaisen Amerikan sekä Persianlahden alueen maiden nopeasti kehittyviä markkinoita kohtaan on kasvamassa. Yhteistyötä ja toimintaa kyseisillä alueilla kehitetään kysynnän ja yritysten tarpeiden mukaan.

Lisätietoja:

Mari Hakkarainen, Ulla Palander