Viennin ja kansainvälistymisen edistäminen kehittyville markkinoille

Vienti ja kansainvälistyminen ovat tärkeitä edellytyksiä suomalaisyritysten ja Suomen talouden kasvulle. Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on edistää Suomessa toimivien yritysten vientiä ja kansainvälistymistä erityisesti kehittyville markkinoille, turvata yritysten markkinoillepääsy sekä parantaa yritysten kilpailukykyä keskeisillä vientimarkkinoilla.

Osana Team Finland -verkostoa TEM edistää kaupallis-taloudellista yhteistyötä ja viranomaissuhteita strategisesti tärkeiden kumppanimaiden kanssa.   

Ministeriön kansainvälisen yhteistyön painopistemaita ovat muun muassa Venäjä, Kiina ja Intia, joiden kanssa ministeriöllä on valtiosopimukset tiede- ja teknologiayhteistyöstä sekä kahdenvälisiä työryhmiä, joiden tavoitteena on auttaa suomalaisyrityksiä luomaan suhteita ko. maiden viranomaisiin, hallinnon organisaatioihin sekä elinkeinoelämään. Yhteyksiä ja toimintaa kehitetään kysynnän ja yritysten tarpeiden mukaan.

Lisätietoja:

Mari Hakkarainen, Ulla PalanderRiikka Astala