Kehityshankkeet

TEM ohjaa ydinenergian käyttöä myös kansallisilla työryhmillä ja kehityshankkeilla. Viime vuosien työryhmiä ovat olleet ydinenergialain uudistamista pohtinut REILA-ryhmä, Valtion ydinjätehuoltorahastoon keskittynyt hanke (VYR-työryhmä) sekä kansallisen ydinjätehuollon työryhmä (YETI). Ydinenergialain uudistamisen etenemisestä voi lukea lisää hankeikkunasta.

Lisätietoja: Liisa Heikinheimo