Kotona Suomessa -aluekoordinaattorit auttavat kuntia kotouttamisen kehittämisessä

Pirkanmaan ja Keski-Suomen aluekoordinaattori Katariina Tcheuffa kannustaa kuntia omaksumaan toisiltaan hyviä käytäntöjä. Maahanmuuttajien kotouttaminen voi tuoda kunnalle elinvoimaisuutta.

Kotona Suomessa -hankkeessa työskentelee seitsemän aluekoordinaattoria, joiden tehtävänä on vahvistaa alueellista ja paikallista kotouttamistyön osaamista oman toimialueensa kunnissa. Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoiman hankkeen tavoitteena on kotouttamistyön osaamisen vahvistaminen. Yhdessä ELY-keskuksen maahanmuuttoyhdyshenkilöiden kanssa aluekoordinaattorit vahvistavat kuntarajoja ylittäviä verkostoja, joissa jaetaan tietoa onnistuneista kotouttamisen käytännöistä.

Tcheuffan mukaan uusia hyviä käytäntöjä ja yhteistyökuvioita on syntynyt erityisesti kunnissa, jotka ovat nähneet uudet tulijat voimavarana ja resurssina kunnan tulevaisuudelle. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kotoutumiseen panostaminen kannattaa, sillä se edistää lopulta kaikkien taloudellista hyvinvointia.

- Suomi on suurten haasteiden edessä, kun väestö ikääntyy. Toivoisin, että tulijat nähtäisiin tulevina kuntalaisina siinä missä muutkin. Heillä on osaamista, joka voidaan ottaa käyttöön. Se ei hyödytä vain heitä itseään, vaan myös kuntaa ja paikallisia yrityksiä: kouluihin saadaan oppilaita, palveluihin asiakkaita, kuntaan uusia veronmaksajia ja työyhteisöihin uusia näkökulmia.

Pienten kuntien kannattaa tehdä yhteistyötä

Pienten kuntien ja kaupunkien haasteena on Tcheuffan mukaan usein se, että myös maahanmuuttajat muuttavat alueelta pois opiskelun tai työn perässä.

-Kun kotouttamisen osaaminen on hiljalleen kasvanut, samalla on kasvanut myös kuntaan jäävien määrä. On merkkejä siitä, että alkuvaiheen toimenpiteisiin ja palveluihin panostus kantaa keskipitkällä aikavälillä hedelmää. Maahanmuuttajia on jopa palannut pieniin kuntiin sujuvampien palveluiden perässä. Työnantajilla puolestaan on ollut positiivisia ensikokemuksia, jotka ovat johtaneet muihin rekrytointeihin.

Kotona Suomessa -hanke kannustaa kuntia ratkomaan maahanmuuton haasteita sektori- ja kuntarajat ylittävällä keskustelulla. Pienemmissä kunnissa verkostoja voidaan järjestää ketterästi toimijoiden välillä. Esimerkiksi kotoutumiskoulutusta voidaan järjestää yhdessä naapurikunnan kanssa ja valjastaa alueen elinkeinoelämä etsimään keinoja maahanmuuttajien työllistämiseen.

-Humanitaarinenkaan maahanmuutto ei ole vain sosiaali- ja terveyspuolen asia, vaan keskustelua kannattaa virittää esimerkiksi elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Pakolaisten kotouttamista suunnitteleva kunta ei jää yksin

Tcheuffa korostaa, että yksikään pakolaisten kotouttamista suunnitteleva kunta ei jää yksin. Apua on tarjolla useasta suunnasta. Onnistuneen kotouttamistyön taustalla on usein muilta kunnilta opitut hyvät käytännöt.

-Kunnat ovat innokkaita kertomaan kokemuksistaan, ja me aluekoordinaattorit toimimme viestin välittäjinä. Järjestämme mielellämme verkostoitumistapahtumia sekä koulutusta.