Keskustelutilaisuudet

Keskustelutilaisuus kasvihuonekaasupäästöiltään pienille ja keskisuurille toimialoille 24.1.2020

Energiateollisuus ry esitteli omaa tiekarttatyötään ja sen kytköksiä muihin toimialoihin. Lisäksi kuultiin tilannekatsaus kultakin tiekarttaa tekevältä toimialalta ja keskusteltiin esiin nousseista kysymyksistä.

Tilaisuuden esityksiä:

​Keskustelutilaisuus kasvihuonekaasupäästöiltään pienille ja keskisuurille toimialoille 4.12.2019

Keskustelutilaisuudessa käytiin läpi tiekarttojen valmistelussa esiin nousseita käytännön kysymyksiä. Rakennusteollisuus esitteli omaa prosessiaan tarkemmin, ja lisäksi kuultiin tilannekatsaus kultakin tiekarttaa tekevältä toimialalta.

Tilaisuuden esityksiä:

Keskustelutilaisuus työntekijöistä ja osaamistarpeista 7.11.2019

Siirtymä kohti vähähiilisiä toimialoja voi aiheuttaa muutoksia myös työntekijöille. Työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä keskustelutilaisuudessa vaihdettiin näkemyksiä tulevista osaamistarpeista ja muutoksen työllisyysvaikutuksista.

Työ- ja elinkeinoministeriön alustuksen jälkeen kuultiin useiden työntekijäliittojen evästyksiä. Lisäksi paneuduttiin tarkemmin yhden alan tiekarttatyöhön, josta kuultiin alustukset sekä työnantajan että työntekijöiden näkökulmasta. Ennen keskusteluosuutta paneuduttiin myös jatkuvaan oppimiseen.

Tilaisuuden esityksiä :  

Keskustelutilaisuus kasvihuonekaasupäästöiltään pienille ja keskisuurille toimialoille 19.9.2019

Kasvihuonekaasupäästöiltään pienille ja keskisuurille toimialoille suunnatussa tilaisuudessa pohdittiin yhdessä sitä, miten toimialakohtaiset tiekartat syntyvät eri toimialoilla ja mitä yhteistä pohjaa tässä työssä on käytettävissä.

Ministeriöt esittelivät omien alojensa suunnitelmia tiekarttojen valmistelusta ja kuvasivat valtionhallinnon tarpeita. Lisäksi kuultiin työnsä jo aiemmin käynnistäneen toimialan evästyksiä ja omien jäsenlittojensa tiekarttatyötä tukevan Elinkeinoelämän keskusliiton ajatuksia. Keskeistä tilaisuudessa oli – nimensä mukaisesti – keskustelu ja ajatustenvaihto.

Tilaisuuden esityksiä: