Kestävän kasvun agenda

Kestävä kasvu on Suomen hyvinvoinnin edellytys. Työ- ja elinkeinoministeriö luo kestävän kasvun mahdollisuuksia.

Kestävän kasvun agenda on pitkäjänteinen, yli hallituskausien ulottuva kasvupolitiikan hahmotus, josta virkamiesvalmistelu voi nostaa kulloiseenkin poliittiseen päätöksentekoon soveltuvia esityksiä politiikkajohdonmukaisuus säilyttäen.

Tavoitteena on jakaa ja kehittää laajasti yhteistä ymmärrystä talouskasvun merkityksestä, mekanismeista sekä hallinnon ja politiikan keinoista vaikuttaa siihen. 

Kestävän kasvun agendan kärjet

 1. Käännämme työn murroksen mahdollisuudeksi.
  Siksi työ- ja elinkeinopolitiikka tulee sovittaa paremmin yhteen.
 2. Haluamme menestyä globaalissa kilpailussa.
  Siksi uudistamme innovaatiopolitiikkaamme.
 3. Haastamme kaupungit ja alueet yhteiseen kasvuun.
  Siksi uudistamme aluekehittämisen ja kaupunkipolitiikan.
 4. Hyödynnämme energiamurroksen.
  Siksi tuemme suomalaisten energia-alan vahvuuksien kaupallista hyödyntämistä.
 5. Vaikutamme EU:n kehitykseen.
  Siksi nostamme puheenjohtajuuskaudellamme esiin kauppapolitiikan, entistä toimivammat sisämarkkinat, kestävän kehityksen ja kiertotalouden ja digitalisaation.

Kestävän kasvun agenda -julkaisu