Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustuksen hakeminen

Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustusta haetaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Avustushakemus ja sen liitteet toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon, PL 32, 00023 Valtioneuvosto.

Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustus on de minimis -muotoista tukea. Yhdelle yritykselle voidaan myöntää de minimis -muotoista tukea kolmen vuoden aikana yhteensä enintään 200 000 euroa. Myönnettävän avustuksen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi investointihankkeessa olla enintään 25 prosenttia ja muissa tuettavissa hankkeissa enintään 50 prosenttia. Investointihankkeeseen avustusta on haettava ennen käyttöomaisuuden hankkimista tai avustuksella rahoitettavan rakentamis-, muutos- tai parannustyön aloittamista. Työn aloittamiseksi katsotaan lopullisen ja sitovan investointipäätöksen tekeminen. Muissa hankkeissa avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Hankkeen aloittamiseksi katsotaan sitovan tilauksen tekeminen.

Avustuksen hakemiseen käytetään alla liitteessä olevaa lomaketta ja sen liitteitä. Avustuksen hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen suunnitelma toteutettavasta hankkeesta. Suunnitelmassa esitetään hankkeen tarkoitus ja tavoite, arvio hankeen kiertotaloudellisista vaikutuksista sekä muista merkityksellisistä innovaatio- ja ympäristö- sekä työllisyysvaikutuksista. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi, mikä on avustuksen kannustava vaikutus kiertotalouden edistämiseksi.

Valtionavustuksen saajan on avustuspäätöksen saatuaan vahvistettava ministeriölle hankkeen aloittamisesta päätöksen mukaisesti. Vahvistus tehdään avustuspäätöksen mukana tulevalla lomakkeella tai alla olevalla sitoumuslomakkeella. Täytetty lomake toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon, PL 32, 00023 Valtioneuvosto.

Avustuksen seuraava haku on suunniteltu avautuvaksi alkuvuodesta 2019.

Tarkemmat hakuohjeet ja käytön ehdot esitetään sivun alareunasta löytyvissä kiertotalouden investointi- ja kehitysavustuksen hakuohjeissa, käytön ehdoissa sekä avustushakemuksessa.

Lisätietoja:

Tuula Savola