Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustuksen hakeminen 

Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustusta haetaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Avustushakemus ja sen liitteet toimitetaan sähköisesti työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon: [email protected]. Mikäli aineistossanne on salattavaa tietoa, voitte lähettää hakemuksenne kirjaamon turvapostiin [email protected].

Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustus on de minimis -muotoista tukea. Yhdelle yritykselle voidaan myöntää de minimis -muotoista tukea kolmen vuoden aikana yhteensä enintään 200 000 euroa. Myönnettävän avustuksen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi investointihankkeessa olla enintään 25 prosenttia ja muissa tuettavissa hankkeissa enintään 50 prosenttia. Investointihankkeeseen avustusta on haettava ennen käyttöomaisuuden hankkimista tai avustuksella rahoitettavan rakentamis-, muutos- tai parannustyön aloittamista. Työn aloittamiseksi katsotaan lopullisen ja sitovan investointipäätöksen tekeminen. Muissa hankkeissa avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Hankkeen aloittamiseksi katsotaan sitovan tilauksen tekeminen.

Avustuksen hakemiseen käytetään alla liitteessä olevaa lomaketta ja sen liitteitä. Avustuksen hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen suunnitelma toteutettavasta hankkeesta. Suunnitelmassa esitetään hankkeen tarkoitus ja tavoite, arvio hankeen kiertotaloudellisista vaikutuksista sekä muista merkityksellisistä innovaatio- ja ympäristö- sekä työllisyysvaikutuksista. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi, mikä on avustuksen kannustava vaikutus kiertotalouden edistämiseksi.   

Valtionavustuksen saajan on avustuspäätöksen saatuaan vahvistettava ministeriölle hankkeen aloittamisesta päätöksen mukaisesti. Vahvistus tehdään avustuspäätöksen mukana tulevalla lomakkeella tai alla olevalla sitoumuslomakkeella. Täytetty lomake toimitetaan sähköisesti työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon: [email protected]. Mikäli aineistossanne on salattavaa tietoa, voitte lähettää hakemuksenne kirjaamon turvapostiin [email protected].

Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustusta voidaan hakea jatkuvasti, ilman erillistä hakuaikaa niin kauan, kun jaettavissa olevaa määrärahaa on käytettävissä.

Tarkemmat hakuohjeet ja käytön ehdot esitetään sivun alareunasta löytyvissä kiertotalouden investointi- ja kehitysavustuksen hakuohjeissa, käytön ehdoissa sekä avustushakemuksessa.

Lisätietoja:

Ulla Palander