Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustuksen hakeminen

Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustusta haetaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Avustushakemus ja sen liitteet toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon, PL 32, 00023 Valtioneuvosto.

Investointihankkeeseen avustusta on haettava ennen käyttöomaisuuden hankkimista taikka avustuksella rahoitettavan rakentamis-, muutos- tai parannustyön aloittamista. Työn aloittamiseksi katsotaan lopullisen ja sitovan investointipäätöksen tekeminen. Muissa hankkeissa avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Hankkeen aloittamiseksi katsotaan sitovan tilauksen tekeminen.

Avustuksen hakemiseen käytetään alla liitteessä olevaa lomaketta ja sen liitteitä. Avustuksen hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen suunnitelma toteutettavasta hankkeesta. Suunnitelmassa esitetään hankkeen tarkoitus ja tavoite, arvio hankeen kiertotaloudellisista vaikutuksista sekä muista merkityksellisistä innovaatio- ja ympäristö- sekä työllisyysvaikutuksista. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi, mikä on avustuksen kannustava vaikutus kiertotalouden edistämiseksi.

Valtionavustuksen saajan on avustuspäätöksen saatuaan vahvistettava ministeriölle hankkeen aloittamisesta päätöksen mukaisesti. Vahvistus tehdään avustuspäätöksen mukana tulevalla lomakkeella tai alla olevalla sitoumuslomakkeella. Täytetty lomake toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon, PL 32, 00023 Valtioneuvosto.

Avustuksen haku avautuu 2.3.2018 ja sulkeutuu 29.3.2018 klo 16.00.

Tarkemmat hakuohjeet ja käytön ehdot esitetään sivun alareunasta löytyvissä kiertotalouden investointi- ja kehitysavustuksen hakuohjeista, käytön ehdoista sekä avustushakemuksesta.

Lisätietoja: Sari Tasa