Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustuksen maksatus

Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustuksen maksatusta haetaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Allekirjoitettu maksatushakemus sekä siihen kuuluvat liitteet toimitetaan sähköisesti työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon: [email protected]. Mikäli aineistossanne on salattavaa tietoa, voitte lähettää hakemuksenne kirjaamon turvapostiin [email protected].

Hankkeen toteuttajan tulee toimittaa ministeriölle selvitys (loppuraportti) valtionavustuksen käytöstä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua avustuksen kohteena olevan toiminnan päättymisestä. Valtionavustuksen käyttöä koskevan selvityksen tulee olla selostus valtionavustuspäätöksen mukaisen hankkeen toteutumisesta suhteessa suunniteltuun sekä selvitys hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden toteutuneista kustannuksista. 

Yksityiskohtaiset ohjeet maksatukseen esitetään sivun alaosasta löytyvistä käytön ehdoista sekä maksatushakemuksesta.    

Ministeriö voi maksaa hankkeen toteuttajalle avustusta toteutuneiden kustannusten perusteella enintään kahdessa erässä hankkeen aikana. Jos hankkeen kesto on alle 6 kuukautta, maksetaan vain lopputilitys. Osatilityksen liitteenä tulee olla pääkirjanote sekä tilannekatsaus hankkeen etenemisestä.

Lisätietoja:

Ulla Palander