Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustus

Sipilän hallitus on tukenut osana innovaatiotukipakettia kiertotalouden liiketoiminnallisten ekosysteemien kehittämistä, yritysten uudistumista ja kestävää kasvua. Kiertotalouden investointeihin myönnettiin siirtomäärärahaa 2 000 000 euroa vuodelle 2018 ja 2 000 000 euroa vuodelle 2019.

Kiertotalouden investointi- ja kehittämistukea voidaan hakea jatkuvasti, ilman erillistä hakuaikaa niin kauan, kun jaettavissa olevaa määrärahaa on käytettävissä.

Kiertotalouden tuki-instrumenttien toivotaan kannustavan yrityksiä ja toimijoita aloittamaan investoinnin suunnittelun tai käynnistämään itse toimintaa investoinneilla. Samoin niiden toivotaan kannustavan yhteistyökumppaneiden hakemiseen eri sektoreilta ja erilaisista toimintaympäristöistä, jotta kiertotalouden materiaalivirrat ja asiakastarpeet saadaan kohtaamaan. Erityisesti halutaan edistää ajankohtaisiin haasteisiin tarttumista, kuten muovien ja muiden materiaalien tehokasta ja kiertotalouden mukaista käyttöä, sekä näitä mahdollistavia ja eri toimijoita yhdistäviä prosesseja.

Tukitoimien toivotaan vauhdittavan isompia kokonaisuuksia ja laajapohjaisia hankkeita. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) myöntämällä avustuksella tuettavien kiertotaloushankkeiden tulee tukea hallituksen kärkihankkeille esitettyjä tavoitteita talouden kestävän kasvun ja uusien työpaikkojen lisääntymisen osalta. Lisäksi investoinneilla pyritään vaikuttamaan biotalouden, puhtaiden ratkaisujen ja kiertotalouden keinoin systeemiseen muutokseen kohti elinkeinotoiminnan kestäviä malleja.

Business Finlandilla (BF) ja Sitralla on omia kiertotaloutta edistäviä tukimuotoja. TEM, BF ja Sitra ovat sopineet yhteistyöstä, jossa kiertotalouden rahoituspalvelut täydentävät toisiaan.

Hakemuksia voidaan luottamuksellisesti esitellä rajatuille henkilöille Business Finlandin ja Sitran tukea myöntävissä yksiköissä ja mahdollisesti esittää niiden yhdistämistä hakijalle tai osoittaa toista tukimuotoa, jos se sopii hankkeen menestyksellisen toteuttamisen näkökulmasta paremmin.

Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustusta voidaan käyttää

  1. Ensisijaisesti kiertotalouden uusien ratkaisujen ja prosessien tuotantoon tai käyttöön liittyvän teknologian tai palvelumallien käyttöönottoon tai laajennukseen, ja toissijaisesti pilotointi- ja demonstraatiohankkeisiin, jotka liittyvät uusiotuotteisiin ja materiaaleihin sekä jätteiden sivuvirtojen käsittelyyn Suomessa.
  2. Kiertotalouden tuotteistamiseen liittyvään uuteen teknologiaan, palveluun tai niiden ympäristö- ja kansantaloudellisiin vaikutuksiin, jotka selvästi edistävät kiertotalouden läpimurtoa Suomessa.
  3. Investointeihin, jotka sisältävät uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja, uusia alustoja tai digitaalisia palveluja, toimintamalleja sekä tuote- ja palvelusuunnittelua, joka tukee kiertotalouden kaupallista käyttöönottoa.
  4. Selvityksiin ja investointeja tukeviin esiselvityksiin ja selvityksiin, jotka tähtäävät kiertotalouden eri toimijoiden kotimaisen investointitoiminnan edistämiseen.

Hakemukset toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriöön. Katso tarkemmin avustuksen hakemisesta.

Lisätietoja:

Ulla Palander