Kiina

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) edistää yhdessä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa yritysten kansainvälistymistä, vientiä, innovaatio- ja investointiyhteistyötä Suomen ja Kiinan välillä.

TEM voi omilla viranomaiskontakteillaan edistää ja tukea yritysten liiketoimintoja Kiinassa. Tärkeimmät elinkeinoelämää tukevat viranomaistason yhteistyörakenteet ovat Kiinan kauppaministeriön (Ministry of Commerce, MOFCOM), tiede- ja teknologiaministeriön (Ministry of Science and Technology, MOST) ja National Development and Reform Commission (NDRC) kanssa.

Lisätietoja:

Riikka Astala

Mikko Puustinen