Kiina

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) edistää yhdessä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa yritysten kansainvälistymistä ja vientiä sekä innovaatio- ja investointiyhteistyötä Suomen ja Kiinan välillä. 

TEM ylläpitää ja kehittää suhteita Kiinan vastinministeriöihin. Tavoitteena on verkottaa suomalaisia ja kiinalaisia yrityksiä, innovaatiotoimijoita ja hallintoa. Näin luodaan pohjaa laajemmille kauppasuhteille. Lisäksi TEM tukee suomalaisia yrityksiä esimerkiksi Kiinan liiketoimintaympäristöön liittyvissä asioissa.   

TEM koordinoi muun muassa Suomen ja Kiinan välistä tiede- ja teknologiasopimusta ja energia-alan yhteisymmärrysasiakirjaa sekä niitä toimeenpanevia yhteistyöryhmiä. Niissä edistetään yhteisprojekteja, joissa suomalaiset yritykset voivat näyttää osaamistaan ja saada kiinalaisia kumppaneita. Lisäksi TEM:n ja Kiinan kauppaministeriön tukemana toimii suomalaisten ja kiinalaisten yritysten välinen Innovatiivisen liiketoiminnan komitea. Komitean alaisuudessa kokoontuu myös sektorikohtaisia työryhmiä, joiden aloina ovat tällä hetkellä energia, puhdas ilma, metsä ja merilogistiikka.  

Lisätietoja:

Riikka AstalaMikko Puustinen