Koheesiopolitiikan valmistelu ohjelmakaudelle 2021+

Koheesiopolitiikan uudistamista tulevalle rahoituskehyskaudelle tarkastellaan koko rahoituskehyskokonaisuuden valossa. Euroopan komissio antoi 2.5.2018 ehdotuksensa EU:n monivuotisiksi rahoituskehyksiksi eli EU:n pitkän aikavälin talousarvioksi vuosille 2021-2027. Tavoitteena on saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys päälinjoista vuodessa, mutta neuvottelut jatkunevat edelleen sekä rahamäärän että sisällön osalta Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella vuoden 2019 loppupuoliskolla.

Komissio julkaisi koheesiopolitiikan uudet asetusehdotukset toukokuun lopussa. EAKR-, koheesiorahasto-, EAY- ja yleisasetusehdotukset annettiin 29.5. ja ESR+-asetusehdotukset 30.5.2018. Komissio valmistelee koheesiopolitiikkaan liittyviä uudistuksia sen hallinnon keventämiseen ja  joustavuuden lisäämiseen liittyen. Rahoituksen saamisen halutaan jatkossa myös olevan paremmin yhteydessä siihen, että jäsenmaat noudattavat EU:n yhteisiä pelisääntöjä.

Suomen tavoitteena on varmistaa koheesiopolitiikan rahoituksen jatkuminen riittävällä tasolla kaikilla alueilla ja koheesiopolitiikan painopisteen siirtäminen entisestään EU:n kilpailukykyä ja eurooppalaisia arvoja tukevaan suuntaan. Erityiskysymyksenä on Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutukseen perustuvan erityisrahoituksen jatkuminen vähintään nykyisellä tasolla.

Komission esitykset tukevat Suomen tavoitteita ja antavat hyvän pohjan jatkoneuvotteluihin EU:n jäsenmaiden kesken. Alustavien laskelmien mukaan Suomi kuuluisi niihin harvoihin maihin, jotka kasvattavat koheesiopolitiikan saantoaan. Komission esityksessä Suomen saanto olisi 100 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvalla kaudella.