Luonnos pk-yritysten vastuullisuusraportointioppaaksi: kommentteja kaivataan

Keräämme kommentteja valmistelemaamme luonnokseen pk-yritysten vastuullisuusraportointioppaaksi. Luonnos pohjautuu työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2008 julkaisemaan oppaaseen, jota on pyritty muokkaamaan niin, että se heijastelisi enemmän nykyisiä kansainvälisiä vastuullisuusstandardeja sekä vastaisi paremmin mahdollisesti kasvaneisiin vastuullisuusodotuksiin. Opas on tarkoitettu sellaisille tahoille, jotka haluavat kokeilla vastuullisuusraportointia ensi kertaa.

Kyseessä on ensimmäinen luonnos, joten otamme mielellämme vastaan kommentteja esimerkiksi sanamuotoilusta tai siitä, jos jotain olennaista on unohtunut pois. Pyydämme ystävällisesti huomioimaan kommenteissa, että toivoisimme oppaan toimivan mahdollisimman hyvin raportoinnin ensikertalaisille. Siksi emme tehneet opasluonnoksesta kevytversiota esimerkiksi GRI:stä. Toki tästäkin linjauksesta saa esittää eriäviä näkemyksiä.

Pyydämme toimittamaan kommentit sähköpostitse osoitteella linda.piirto (at) tem.fi 31.10.2017 mennessä, mieluiten track changes -toiminnolla varustettuna. Samasta osoitteesta vastataan myös mahdollisiin lisäkysymyksiin. Suunnitelmana on julkaista opas kommenttien perusteella muokattuna vuoden 2018 alkupuoliskolla.

Olemme saaneet jonkin verran kyselyitä, joissa on toivottu oppaan päivitystä. Olemme päivityksellä halunneet vastata tähän toiveeseen ja omalta osaltamme toivomme, että uudistetusta oppaasta on mahdollisimman paljon hyötyä raportoinnin ensikertalaisille.

pk-yritysten vastuullisuusraportointiopas