FI SV EN

TEM-konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu kahdeksan virastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Hallinnonalan virastoissa on henkilöstöä noin 8 000.

ELY-keskukset
TE-toimistot

Virastot:

Energiavirasto
Geologian tutkimuskeskus
Huoltovarmuuskeskus
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Patentti- ja rekisterihallitus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)

Yhtiöt:

Business Finland Oy
Finnvera Oyj 
Tesi
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Ilmastorahasto

Rahastot:

Huoltovarmuusrahasto  
Valtiontakuurahasto
Ydinjätehuoltorahasto