Koronaviruksen vaikutukset työllisyystilanteeseen

Viikoittaisesta seurannasta on luovuttu 1.12.2020 alkaen. Muutokset viikkotasolla ovat tilanteen keväästä vakiinnuttua melko pieniä. Ministeriössä seurataan kehitystä tiivisti, ja viikkoseurantaan palataan, jos tilanne muuttuu. Työllisyysluvut julkaistaan kuukausittain ja ne löytyvät osoitteesta tem.fi/tyollisyyskatsaus

Alkaneet lomautus- ja työttömyysjaksot

  • Samalla henkilöllä voi olla useita lomautusjaksoja eri aikoina.
  • Osa koronan takia alkaneista lomautusjaksoista on jo päättynyt. Alkaneiden jaksojen määrä ei siis kerro lomautettujen kokonaismäärää.
  • Lomautettujen määrässä ei ole huomioitu osa-aikaisesti lomautettuja, joita ei myöskään lasketa työttömiksi työnhakijoiksi.
  • Luvuissa ovat mukana kaikki työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneet kokoaikaisesti lomautetut, myös alle 20 henkeä työllistävistä yrityksistä lomautetut

Saat viikkokohtaiset luvut esiin, kun kuljetat hiirtä kaavion päällä.

Alkaneiden lomautus- ja työttömyysjaksojen lukumäärät viikottain TE-toimistoissa alk. 16.3.2020

Lomautettujen ja työttömien kokonaismäärä tiettynä päivänä

 Muutos suhteessa työnvälitystilaston tietoihin (helmikuu 2020)

kokoaikaisesti lomautetut
+39 191

muut työttömät työnhakijat
+24 394

 

 

 

Lisätietoja:

Erno Mähönen, erityisasiantuntija, puh. 0295 047 066, erno.mahonen(at)tem.fi

Tiina Tikka, kehitysjohtaja, puh. 0295 047 962, tiina.tikka(at)tem.fi