Koronaviruksen vaikutukset työllisyystilanteeseen

Koronavirustilanne näkyy TE-toimistoihin työttömiksi työnhakijoiksi lomautettuna tai muusta syystä ilmoittautuneiden määrissä. Tällä sivulla seurataan lukujen kehitystä viikottain.

  • Alkaneita lomautus- ja työttömyysjaksoja seurataan viikkotasolla.
  • Lisäksi viikoittain seurataan kokoaikaisesti lomautettujen ja muiden työttömien työnhakijoiden määrän kasvua suhteessa työnvälitystilaston helmikuun lopun tietoihin sekä lomautettuja ammattiryhmittäin.

Alkaneet lomautus- ja työttömyysjaksot

  • Samalla henkilöllä voi olla useita lomautusjaksoja eri aikoina.
  • Osa koronan takia alkaneista lomautusjaksoista on jo päättynyt. Alkaneiden jaksojen määrä ei siis kerro lomautettujen kokonaismäärää.
  • Lomautettujen määrässä ei ole huomioitu osa-aikaisesti lomautettuja, joita ei myöskään lasketa työttömiksi työnhakijoiksi.
  • Luvuissa ovat mukana kaikki työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneet kokoaikaisesti lomautetut, myös alle 20 henkeä työllistävistä yrityksistä lomautetut

Saat viikkokohtaiset luvut esiin, kun kuljetat hiirtä kaavion päällä.

Alkaneiden lomautus- ja työttömyysjaksojen lukumäärät viikottain TE-toimistoissa alk. 16.3.2020

Lomautettujen ja työttömien kokonaismäärä tiettynä päivänä

 Muutos suhteessa työnvälitystilaston helmikuun lopun tietoihin

kokoaikaisesti lomautetut
+39 298

muut työttömät työnhakijat
+24 398

 

 

 

Lisätietoja:

Erno Mähönen, erityisasiantuntija, puh. 0295 047 066, erno.mahonen(at)tem.fi

Tiina Tikka, kehitysjohtaja, puh. 0295 047 962, tiina.tikka(at)tem.fi