Ohjeet kunnille valtioavustuksesta yksinyrittäjien tukemiseksi

Tällä sivulla on ohjeita kunnille valtionavustuksesta, joka on tarkoitettu yksinyrittäjien tukemiseen koronavirustilanteessa. Materiaalit on tarkoitettu kuntien käyttöön. 

Tuen päättyessä

Webropol-kyselylomakkeessa on ilmennyt teknisiä ongelmia. Useissa kysymyksissä käytetty asteikko 0-10 on joissain tilanteissa kääntynyt väärinpäin. Ainakin vastaajat ovat nähneet oikein antamansa arvosanat väärinpäin kääntyneellä asteikolla, mutta ilmeisesti asteikko on voinut myös näkyä väärinpäin vastatessa. TEM selvittää asiaa Webropolin kanssa. Tässä vaiheessa kuntien ei tarvitse lähettää vastauksiaan uudestaan.

Tukikauden aikana

Materiaalit englanniksi: 

Self-employment grant, draft application form

Lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille

Neuvonta kunnille

Kysymyksiä ja vastauksia tuesta

TEM ja Kuntaliitto ovat yhdessä avanneet asetuksen tavoitetta sekä täsmentäneet ohjeistusta. Tälle sivustolle on koottu erityisesti niitä kysymyksiä, joiden avulla pyritään varmistamaan yrittäjien tasa-arvoinen kohtelu. Koska usein kysytyissä kysymyksissä ei ole mahdollisuutta kommentoida yksittäisiä tilanteita, tulee yksinyrittäjätuen hakijan olla mahdollisten lisäkysymysten osalta yhteydessä kuntaan.

Yrittäjien kysymyksiä tuesta

Kuntien kysymyksiä valtionavustuksesta ja haun järjestämisestä yksinyrittäjille

Tuen päättyessä

Tukikauden aikana

Yrittäjien kysymyksiä tuesta

Mitä ja kenelle?

Tuen päällekkäisyys muiden tukien kanssa

Mille toimialoille tukea myönnetään?

Miten tukea haetaan?