Ohjeet kunnille valtioavustuksesta yksinyrittäjien tukemiseksi

Tällä sivulla on ohjeita kunnille valtionavustuksesta, joka on tarkoitettu yksinyrittäjien tukemiseen koronavirustilanteessa. Materiaalit on tarkoitettu kuntien käyttöön. 

Tuen päättyessä

Webropol-kyselylomakkeessa oli aiemmin teknisiä ongelmia, jotka on nyt korjattu. Useissa kysymyksissä käytetty asteikko 0-10 oli joissain tilanteissa kääntynyt väärinpäin. Kuntien ei tarvitse lähettää vastauksiaan uudestaan..

Tukikauden aikana

Materiaalit englanniksi: 

Self-employment grant, draft application form

Lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille

Neuvonta kunnille

Kysymyksiä ja vastauksia tuesta

TEM ja Kuntaliitto ovat yhdessä avanneet asetuksen tavoitetta sekä täsmentäneet ohjeistusta. Tälle sivustolle on koottu erityisesti niitä kysymyksiä, joiden avulla pyritään varmistamaan yrittäjien tasa-arvoinen kohtelu. Koska usein kysytyissä kysymyksissä ei ole mahdollisuutta kommentoida yksittäisiä tilanteita, tulee yksinyrittäjätuen hakijan olla mahdollisten lisäkysymysten osalta yhteydessä kuntaan.

Yrittäjien kysymyksiä tuesta

Kuntien kysymyksiä valtionavustuksesta ja haun järjestämisestä yksinyrittäjille

Tuen päättyessä

Tukikauden aikana

Yrittäjien kysymyksiä tuesta

Mitä ja kenelle?

Tuen päällekkäisyys muiden tukien kanssa

Mille toimialoille tukea myönnetään?

Miten tukea haetaan?