Toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteessa

Koronavirusepidemialla on merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan. Hallitus pyrkii eri toimenpiteillä turvaamaan sen, että yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa kriisin aikana ja jälkeen.

Yritys-Suomen Talousapu-neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä ja antaa ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa. Talousapu-neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero on 029 502 4880  ja se on avoinna arkisin 9.00–16.00. Lisätietoja Suomi.fi:ssä

Neuvontaa yrityksille

Koronapassi

Koronapassi voidaan ottaa käyttöön tilanteissa ja tiloissa, joihin kohdistuu rajoituksia. Koronapassi on vaihtoehtoisena toimena käytössä siis vain silloin, kun kyseistä tilaisuutta tai tilaa koskevia rajoituksia ovat voimassa. Tällaisia rajoituksia voivat olla esimerkiksi aukioloaikoja tai yleisömääriä koskevat rajoitukset.

Yritysrahoitus koronatilanteessa

Suorat tuet

Kustannustuki

Kustannustuen tavoitteena on tukea yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa. 

Kustannustukilakiin on tehty muutoksia, jotka mahdollistavat tuen myöntämisen joustavammin yksinyrittäjille ja pienyrityksille sekä uuden sulkemiskorvauksen koronaepidemian takia suljetuille yrityksille.

Kustannustuen neljäs hakukierros päättyi 30.9.2021.  Valmisteilla on viides kierros, jolloin tuki myönnettäisiin erityisesti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille. Lain mukainen kustannustuen hakukausi alkaisi joulukuussa ja päättyisi helmikuussa 2022. Lisätietoja tästä

Mitkä olivat kustannustuen ehdot?

 • Kustannustuen neljäs hakukierros oli tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.3.–31.5.2021, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019.
 • Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea.
 • Valtioneuvosto antoi huhtikuussa 2021 asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Asetuksessa ovat ne toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella.
 • Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia.

Lisätietoja ja hakeminen Valtiokonttorin sivuilla: haekustannustukea.fi
Kysymyksiä ja vastauksia kustannustuesta

Sulkemiskorvaus

Yrityksille maksetaan korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi. Sulkemiskorvaus koskee tällä hetkellä pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Yritykset hakevat sulkemiskorvausta Valtiokonttorista. Haku yrityksille on käynnissä.

Myös keskisuurille ja suurille yrityksille maksetaan sulkemiskorvausta, jos niiden toimitilat on suljettu lain tai viranomaisen määräyksestä koronaepidemian vuoksi. Korvauksen haku muilta osin on päättynyt, mutta Kajaanissa 1.-6.9.2021 suljettuna olleet yritykset voivat hakea sulkemiskorvausta 31.12.2021 mennessä paperilomakkeella

Mitä yrityksiä sulkemiskorvaus koskee?

 • Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, jotka on suljettu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla 9.–18.4.2021. Ruoan noutomyynti on kuitenkin sallittua. Korvaus lasketaan sen toiminnan osalta, jota sulkeminen koskee.
 • Korvausta voidaan maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto voi määrätä suljettavaksi tartuntatautilain nojalla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.  

Mitkä ovat sulkemiskorvauksen ehdot?

 • Korvaus maksetaan yrityksille sulkemisajalta.
 • Jos yritysten asiakasmäärää on rajoitettu, mutta niitä ei ole suljettu kokonaan, ne eivät ole tuen piirissä. Nämä yritykset voivat kuitenkin hakea kustannustukea.
 • Sulkemiskorvaus perustuu yrityksen kuluihin helmikuussa 2021 sekä ilmoitukseen siitä, kuinka suurta osaa liiketoiminnasta sulkeminen koskee.
 • Palkkakuluista korvataan 100 prosenttia ja muista kuluista, kuten vuokrakuluista, 70 prosenttia.
 • Aiemmin myönnetyt koronatuet otetaan huomioon, eikä tukien enimmäismäärä saa ylittää 1,8 miljoonaa euroa EU:n valtiontukisääntöjen mukaan.

Kysymyksiä ja vastauksia sulkemiskorvauksesta
Lisätiedot ja hakeminen Valtiokonttorin sivuilla: Sulkemiskorvaus

Tapahtumatakuu

Tapahtumatakuun tarkoitus on vähentää tapahtumien järjestämisen taloudellista riskiä. Takuu on ennakkoon sovittu maksusitoumus, joka annetaan tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Jos tapahtuma perutaan tai sen laajuutta rajoitetaan lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksetaan toteutuneista kustannuksista.

Tapahtumajärjestäjät hakevat tapahtumatakuuta Valtiokonttorista. Haku on kaksivaiheinen. Tapahtumatakuun hakuaika on 1.6.– 31.8.2021. Tapahtumatakuuseen perustuvaa korvausta on haettava erikseen. Korvauksen hakuaika on 15.9.–7.12.2021.

Mitä tapahtumajärjestäjiä tapahtumatakuu koskee?

 • Kyseessä on yleisötapahtuma, johon osallistuu vähintään 200 henkeä.
 • Tapahtuma järjestetään 1.6.–7.12.2021 välisenä aikana.
 • Tapahtumajärjestäjä on vakiintunut ja ammattimainen eli sillä on Y-tunnus, pysyvä organisaatio ja vuoden 2019 liikevaihto yli 150 000 euroa. Tyypillisesti vakiintuneella tapahtumajärjestäjällä on palkattua henkilöstöä mutta se voi olla myös yksinyrittäjä.
 • Viranomaisten alueelliset ohjeistukset sallivat tapahtuman järjestämisen niin, että siihen voi osallistua vähintään 200 henkeä.
 • Tapahtumatakuun piirissä ovat esimerkiksi taide- ja kulttuurifestivaalit, konsertit ja näyttelyt, urheilutapahtumat, musiikkifestivaalit, messut sekä vastaavat tapahtumat.
 • Tapahtumatakuuta ei myönnetä säännöllisesti ympäri vuoden järjestettäviin tapahtumiin. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi viikoittainen esitys-, konsertti- ja teatteritoiminta tai sarjamuotoiset urheilutapahtumat.

Mitkä ovat tapahtumatakuun ehdot?

 • Tapahtumajärjestäjän on hakemuksessaan ilmoitettava muun muassa
  • tapahtuman suunniteltu ajankohta, paikka ja kesto,
  • kustannusarvio sekä
  • tapahtuman alihankkijat.
 • Tapahtumatakuuta hakee tapahtumajärjestäjä, mutta takuun perusteella maksettava korvaus peruuntuneista tapahtumista maksetaan myös tapahtumajärjestäjän hakemuksessaan ilmoittamille tapahtuman alihankkijoille.
 • Korvauksen voi saada vain ennakkoon ilmoitetuista ja toteutuneista kustannuksista.
 • Jos tapahtuma perutaan kokonaan lain tai viranomaisen määräyksestä, kustannuksista korvataan 85 prosenttia. Korvauksen voi saada vain toteutuneista ja ennakkoon ilmoitetuista kohtuullisista kustannuksista. Tapahtuma katsotaan peruuntuneeksi lain tai viranomaisen määräyksestä, jos korkeintaan 90 päivää ennen tapahtuman järjestämistä on voimassa järjestämisen estävä rajoitus.
 • Tapahtuma voidaan katsoa peruuntuneeksi myös, jos laki tai viranomainen määrää, että siihen voi osallistua enintään 85 prosenttia sen suunnitellusta osallistujamäärästä. Tämä tarkoittaa, että tapahtumajärjestäjä voi tällaisessa tilanteessa peruuttaa tapahtuman ja saada tapahtumatakuun mukaisen korvauksen. Tapahtumajärjestäjä voi myös järjestää tapahtuman rajoitusten mukaan suppeampana, jolloin tapahtumatakuu korvaa tapahtuman kustannuksia osittain.
 • Aiemmin samojen Euroopan komission tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaan myönnetyt tuet otetaan huomioon tapahtumatakuuta myönnettäessä. Koronatuet eivät yhteenlaskettuina saa ylittää 1,8 miljoonaa euroa. Tällaisiin huomioitaviin tukiin kuuluu esimerkiksi kustannustukia. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön samaa tarkoitusta varten myöntämät avustukset vähennetään tapahtumatakuusta.

Tapahtumatakuun vaiheet

Tapahtumatakuun ehdot

 

Valtiokonttori: Lisätiedot ja tapahtumatakuun hakeminen

Kysymyksiä ja vastauksia tapahtumatakuusta
Kysymyksiä ja vastauksia opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä avustuksista

 

Lainat ja takaukset

Ota yhteyttä pankkiin tai rahoittajaasi

Jos yrityksesi on tilapäisesti talousvaikeuksissa, sinun kannattaa pyrkiä ennakoimaan tilannetta ja ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja muihin yrityksen rahoittajiin.

Pankit ovat viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Valtio tukee omilla toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä.

Finnveralta voit saada takauksia ja lyhennysvapaita

Valtion erityisrahoittaja Finnveran ensisijainen toimintamuoto on takaustuotteet eli pankit rahoittavat yrityksiä ja Finnvera myöntää takauksen. Kaikki yritysmuodot ovat Finnveran rahoituksen piirissä, mutta yhdistykset ja voittoa tavoittelemattomat säätiöt eivät. 

Jos yritykselläsi on jo laina Finnverasta, Finnvera myöntää siihen lyhennysvapaita joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan.

Finnvera myöntää myös takauksia uusille lainoille. Silloin sinun kannattaa olla ensin yhteydessä omaan pankkiisi. Pankki hakee lainalle takauksen yrityksesi puolesta. Finnvera voi myöntää 80 prosentin takauksen pankin myöntämälle luotolle, jos yritys on merkitty kaupparekisteriin. Finnveran takausta ei voida myöntää kevytyrittäjille ja esim. freelancereille ja muille, jotka työskentelevät suoraan verokortilla.

Finnveran takauksesta peritään maksu eikä se ole suoraa tukea. Finnveran on katettava maksuilla osuutensa takauksista tulevista luottotappiosta. Takaukset miljoonaan euroon asti myönnetään pääosin ilman vakuuksia. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi asiakasyrityksen tilinpäätöstietoihin perustuva riskiluokka ja luottoaika. Hinnoittelussa on huomioitava myös EU:n ja valtiontuen säännöt. Finnvera ei voi kilpailla pankkien kanssa rahoituksen hinnalla.

Lisätietoja Finnveran verkkosivuilla 

Hae Business Finlandin TKI-lainaa

Business Finland on ottanut käyttöön uuden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolainan (TKI-laina). Toimialarajauksia rahoituksessa ei ole ja rahoitusta voivat hakea kaikenkokoiset osakeyhtiöt (oy, oyj).

Laina on tarkoitettu kaikille Suomessa toimiville koronaviruksen aiheuttamista liiketoiminnan häiriöistä kärsiville työvoimavaltaisten alojen yrityksille. Rahoituksen tarkoitus on yhtäältä auttaa yrityksiä pitämään työntekijät töissä koronakriisin aikana ja toisaalta kannustaa yrityksiä etsimään mahdollisuuksia uusien työpaikkojen tarjoamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa koronakriisin jälkeen.

Lisätietoja Business Finlandin verkkosivuilla

Pääomarahoitus

Hae Tesin vakautusrahoitusta 

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnistää rahoitusohjelman koronaviruksen vaikutuksista tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Tesi rahoittaa ohjelmasta keskisuuria yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa (liikevaihto vähintään 10 miljoonaa euroa, henkilöstömäärä yli 50, liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen kriisiä ja edellytykset siihen ovat olemassa myös jatkossa). Sijoitukset ovat kooltaan 1–10 miljoonaa euroa. Ohjelman piirissä ovat osakeyhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt.

Tavoitteena on, että terveitä yrityksiä ei päästetä konkurssiin poikkeuksellisen ja niiden liiketoiminnasta riippumattoman kriisin seurauksena. Vakautusohjelmasta sijoitetaan yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä viruksen aiheuttamista taloudellisista ongelmista lisärahoituksen voimin. Ohjelma täydentää aiemmin julkistettua Tesin jatkorahoitusvalmiutta ja lisää Tesin toimia yritysten maksuvalmiusongelmien ratkaisemiseksi.

Väliaikaisesta ohjelmasta tehdyt sijoitukset tarjoavat nopeutetulla aikataululla apua yritysten maksuvalmiuskriisiin. 

Lisätietoja ja hakeminen Tesin sivuilla

Hae Tesin Venture Bridge -siltarahoitusohjelmaan

Tesi sijoittaa Venture Bridge -ohjelmasta kansainvälistä kasvua hakeviin teknologiayrityksiin, jotka ovat jo aiemmin keränneet vähintään siemenrahoituskierroksen venture capital -sijoittajilta ja joutuneet koronakriisin seurauksena lykkäämään seuraavan vaiheen ulkopuolista sijoituskierrosta. Sijoitukset tehdään yhdessä ja samoin ehdoin ammattimaisten venture capital -sijoittajien kanssa. Sijoitukset toteutetaan vaihtovelkakirjalainana, joka konvertoidaan yhtiön osakkeiksi seuraavan sijoituskierroksen yhteydessä. Näin sijoitukset saadaan toteutettua osakesijoituksia nopeammassa aikataulussa. Tesin sijoitukset ohjelmasta ovat kooltaan 0,25 – 2 miljoonaa euroa, ja tämän lisäksi yksityiset sijoittajat sijoittavat kohdeyritykseen ainakin saman verran pääomaa.

Venture Bridge -ohjelma täydentää koronatilanteessa Tesin suoraa venture capital -sijoitustoimintaa, ja sen kautta Tesin sijoitusfokus laajenee tilapäisesti normaalia varhaisempaan vaiheeseen. Venture Bridge -ohjelman lisäksi Tesi kasvattaa volyymiaan suuremmissa, myöhemmän vaiheen venture capital -kierroksissa muun muassa Euroopan investointipankin ja Tesin yhteistä ESIR-sijoitusohjelmaa hyödyntäen.

Lisätietoja ja hakeminen Tesin sivuilla

Yrittäjän mahdollisuus työttömyysturvaan

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta.

Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.11.2021 väliaikaisen, COVID-19-pandemiaan liittyvän poikkeuksen perusteella. Tämän jälkeen työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että henkilö täyttää normaalit yrittäjän työttömyysturvaoikeutta koskevat edellytykset. Normaalisti esimerkiksi pelkästään päätoimisen yritystoiminnan työmäärän tai tulojen vähentyminen ei lähtökohtaisesti oikeuta työttömyysetuuteen.

Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan

Toimialakohtaiset tuet

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista covid-19-viruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita.

Lisätietoja ja hakeminen Ruokaviraston verkkosivuilla