Korvaukset erityiskustannuksista maksetaan toteutuneiden kulujen mukaan

Kunnalle korvataan toteutuneiden kustannusten mukaan vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttamat, huomattavat sosiaali- ja terveydenhuoltokustannukset kymmenen vuoden ajalta, jos henkilö on ollut hoidon tarpeessa Suomeen saapuessaan.

Lisäksi kunnalle voidaan korvata ennalta arvaamattomia sosiaali- ja terveydenhuollosta aiheutuneita kustannuksia sekä erityisiä sosiaalitoimen kuten lastensuojelun kuluja. Yksin saapuneiden alaikäisten 18–21-vuotiaiden nuorten jälkihuollon kustannukset korvataan kunnalle täysimääräisesti, kun nuori on vielä ulkomaan kansalainen.

Lue lisää valtion korvauksista kunnille (kotouttaminen.fi).