Korvaus tulkkauksen järjestämisestä

Kunnalle korvataan tulkkauspalvelut, jotka ovat olleet tarpeen

  • sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin,
  • kotoutumissuunnitelman laatimiseen,
  • maahanmuuton alkuvaiheen kotoutumispalveluiden käyttöön,
  • perehdyttämiseen kunnassa sekä
  • koulun ja päiväkodin väliseen yhteistyöhön.

Myös kääntämisestä aiheutuvia kustannuksia voidaan korvata tapauskohtaisesti.

Lue lisää valtion korvauksista kunnille (kotouttaminen.fi).