Kotouttamisohjelma ohjaa kotouttamista kunnassa

Laki kotoutumisen edistämisestä velvoittaa kunnan laatimaan kotoutumista ja monialaista laatimaan kotoutumista ja monialaista yhteistyötä koskevan kotouttamisohjelman. Kotouttamisohjelmassa määritellään kunnan kotoutumista ja maahanmuuttajia koskevat tavoitteet. Samalla sillä viedään eteenpäin esimerkiksi kuntastrategiassa ja valtion kotouttamisohjelmassa esiin nostettuja tärkeitä teemoja kuntatasolla.

Kotouttamisohjelman laadinnassa kannattaa käyttää avoimen osallistamisen keinoja kuten keskustelutilaisuuksia ja työpajoja, jotta eri toimijat voidaan sitouttaa paremmin sen tavoitteiden toteuttamiseen. Maahanmuuttajataustaiset kuntalaiset kannattaa ottaa mukaan ohjelman valmisteluun.

Kotouttamisohjelmaan määritellyt toimintatavat on tärkeä viedä käytäntöön: ohjelman tulee ohjata kunnan toimintaa kohti siinä esitettyjä päämääriä. Lisäksi on hyvä huomioida, että kunnan kuntalaisia yleisesti koskevat linjaukset muissa strategioissa koskevat myös kunnan maahanmuuttajataustaisia kuntalaisia.

Lue lisää kunnan kotouttamisohjelman laadinnasta (kotouttaminen.fi).