Kotouttaminen edellyttää yhteistyötä

Kotoutuminen on arkista vuorovaikutusta, joka tapahtuu paikallistasolla eli kunnassa. Uuden kuntalaisen kotoutuminen edellyttää avointa ilmapiiriä ja hyviä etnisiä suhteita. Siksi on tärkeää tukea maahanmuuttajien ja kunnan muiden asukkaiden kohtaamisia sekä tehdä avoimuutta edistävää asennetyötä kunnassa ja ottaa huomioon erityisesti esimerkiksi eri asuinalueet koulut ja virastot.

Kansainvälistyminen, maahanmuuttajien kuntalaisuuden tukeminen ja sujuva kotoutumisprosessi vaativat

  • kunnan eri sektorien,
  • TE-palveluiden,
  • kunnassa toimivien järjestöjen,
  • maahanmuuttajien omien yhteisöjen sekä järjestöjen ja
  • kunnan elinkeinoelämän

välistä pitkäjänteistä ja suunnitelmallista yhteistyötä. Jo toiminnan suunnittelu on hyvä tehdä yhteistyönä, ja se tulee sisällyttää kunnan strategioihin.

Yhteistyö tarjoaa monenlaista tukea kotouttamiseen. Esimerkiksi vastaanottoa aloittelevien kuntien kannattaa hyödyntää muiden kuntien kokemusta, järjestöjen kunnassa tekemää työtä sekä ELY-keskusten asiantuntijuutta. Myös maahanmuuttajien omat yhteisöt sekä järjestöt ovat tärkeä resurssi kotouttamistyössä. Yhteistyön puitteet määritellään kunnan kotouttamisohjelmassa.

Lue lisää kotouttamiseen liittyvästä poikkahallinnollisesta yhteistyöstä (kotouttaminen.fi).

Voit myös tutustua tietopakettiin PDF-muodossa ja tulostaa sen kotouttaminen.fi-sivustolta.