Kotoutumisen polkuja

Suomeen saavutaan eri syistä ja eri puolilta maailmaa. Maahanmuuttajan kotoutumispolkuun vaikuttaa muun muassa hänen saapumisperusteensa, hänen ikänsä ja se, tuleeko hän EU-maasta vai EU:n ulkopuolelta. Voit tutustua tässä osiossa erilaisiin kotoutumispolkuihin kolmen esimerkin kautta.

Tutustu kotoutumispolkuihin: