Kotoutumiskoulutus edistää kielen oppimista sekä koulutukseen ja työelämään pääsyä


Kotoutumiskoulutuksesta sovitaan TE-toimiston kanssa tehtävässä kotoutumissuunnitelmassa. Kotoutumiskoulutuksen malleja on uudistettu alkuvuonna 2016 tavoitteena nopeuttaa työelämään ja jatko-opintoihin siirtymistä.

Kotoutumiskoulutukseen sisältyy

  • suomen tai ruotsin kielen opetusta,
  • työelämä- ja yhteiskuntataitojen opetusta,
  • muuta työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä edistävää koulutusta,
  • osaamisen tunnistamista ja tutkinnon tunnustamista,
  • ura- ja ammatinvalinnan ohjausta.

Uusissa, vaihtoehtoisissa toteutusmalleissa opetus voi yleisten osioiden jälkeen jatkua kohderyhmittäin räätälöidyillä, osaamistaustaa tukevilla moduuleilla. Koulutusmoduulit voivat osapäiväisen lähiopetuksen lisäksi sisältää mm. työpaikalla oppimista ja niiden välillä voi olla työkokeiluja, palkkatuettua työtä ja kolmannen sektorin palveluja. Samalla lisätään mahdollisuuksia suorittaa etä- ja verkko-opintoja.

Uusiin toteutusmalleihin voidaan sisällyttää myös orientoiva moduuli niille oleskeluluvan saaneille, joilla ei ole vielä kuntapaikkaa tai jotka odottavat koulutuspalveluihin pääsyä.

Kunnan olisi hyvä järjestää suomen ja ruotsin kielen opetusryhmiä myös maahanmuuttajille, jotka eivät ole TE-palveluiden asiakkaita. Heitä ovat esimerkiksi lapsia kotonaan hoitavat vanhemmat, vanhukset ja pitkäaikaissairaat.

Lue lisää kotoutumiskoulutuksesta (kotouttaminen.fi)