Kuluttajan talous

Enempää ei voi kuluttaa kuin on rahaa. Kun laskee yhteen omat nettotulonsa - esimerkiksi palkan, palkkiot, eläkkeen, pääomatulot, lapsilisät, asumistuen, työmarkkinatuen tai opintorahan – tietää rajan, jonka voi käyttää menoihinsa velkaantumatta.  Menoja selvitettäessä tulee muistaa myös velat.

Jos on maksuvaikeuksia tai jos velkojen hoito on ajautunut kriisiin, asiaan kannattaa tarttua heti. Välttämättä ei tarvitse tinkiä elämän laadusta. Menojen karsimispakko ei automaattisesti merkitse esimerkiksi siirtymistä huonompaan tai yksipuolisempaan ruokaan.

Raha-asioiden suunnittelu voi itse asiassa auttaa asettamaan asioita tärkeysjärjestykseen. Kulutuksen vähentäminen on monelle myös eettinen valinta, joka ottaa huomioon myös ympäristön ja kestävän kehityksen tarpeet.

Vippaaminen tai luotolla ostaminen eivät lisää tuloja. Ne ovat menoja, jotka täytyy maksaa myöhemmin tuloilla.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii taloudenhallinnan neuvottelukunta taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten.

Lisätietoja: Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen