Kansainvälistä suojelua saavat ovat oikeutettuja kunnan palveluihin

Kuntaan muuttavat, kansainvälistä suojelua saavat henkilöt ovat kunnan asukkaita, ja he ovat oikeutettuja käyttämään kunnallisia peruspalveluja. Etenkin kuntaan muuton alkuvaiheessa heille tulee tarjota myös kotoutumista ja työllistymistä edistäviä palveluja.


Kuntien mahdollisuudet järjestää palveluja kansainvälistä suojelua saaville sekä muille kotoutujille vaihtelevat. Suurissa kaupungeissa pakolaisten vastaanotolla saattaa olla pitkät perinteet ja maahanmuuttajien palvelut ovat jo vakiintuneet. Pienet tai vastaanottoa aloittelevat kunnat voivat tehdä yhteistyötä toisten kuntien kanssa. Kunnan alueen vastaanoton sekä kotouttamistyön toimijoiden kartoittaminen ennakkoon tukee kotoutumispalvelujen järjestämistä.


Kunnan tulee tarjota seuraavia palveluja kansainvälistä suojelua saaville:

Pakolaistaustaiset henkilöt saattavat tarvita myös esimerkiksi terveydenhuollon erityispalveluja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voit myös tutustua tietopakettiin PDF-muodossa ja tulostaa sen kotouttaminen.fi-sivustolta.