Kunnan, TE-palveluiden ja elinkeinoelämän toimijoiden yhteistyö


Työikäisten kansainvälistä suojelua saavien nopea ohjaaminen TE-palveluihin tukee heidän työllistymistään. Oleskeluluvan saaneet kansainvälistä suojelua saavat henkilöt voidaan ohjata TE-palveluihin jo vastaanottokeskuksesta kuntaan ohjaamisen yhteydessä.

Kotoutumislain mukaisesti TE-toimisto tarjoaa maahanmuuttajille suunnattuja palveluja kuten alkukartoitusta, kotoutumissuunnitelman laatimista ja kotoutumiskoulutusta. Lisäksi kaikki TE-palvelujen palveluvalikoimaan kuuluvat työvoima- ja yrityspalvelut sekä työhön sijoittumista tukevat palvelut ovat myös kansainvälistä suojelua saavien käytettävissä henkilön palveluntarpeen mukaan. TE-toimiston palvelu perustuu kolmeen palvelulinjaan, joissa kaikissa palvellaan myös kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä heidän palvelutarpeensa mukaisesti.

Kunnat ja TE-toimistot voivat järjestää yhteistyössä myös erilaisia työhön pääsyä edistäviä tilaisuuksia sekä koulutuksia. Näitä voivat olla esimerkiksi elinkeinoelämän toimijoita sekä työtä hakevia yhteen tuovat tilaisuudet. Lisäksi on hyvä ottaa huomoion alueen järjestöjen ja yritysten sekä muiden toimijoiden tarjoama työllistymistä tukeva toiminta. Esimerkiksi järjestöt voivat tarjota erilaisia kursseja sekä mentorointia.

Alueen elinkeinoelämän toimijat on tärkeä ottaa mukaan kotouttamistyöhön. Kunnan, TE-palveluiden ja elinkeinoelämän toimijoiden yhteistyö nopeuttaa ja sujuvoittaa kotoutumispolkuja ja tarjoaa myös kansainvälistä suojelua saaville mahdollisuuksia tuoda heidän osaamistaan esiin.

Lue lisää poikkihallinnollisesta yhteistyöstä (kotouttaminen.fi).