Kuntapaikat tukevat hallittua kuntiin siirtymistä

Kansainvälistä suojelua saavien kuntaan siirtymisessä pyritään ottamaan huomioon muuttavan henkilön palveluntarpeet, koulutus- ja työmahdollisuudet sekä kohdekunnan asumis-, työ- ja koulutustilanne. Kunnat voivat sopia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten eli ELY-keskusten kanssa kuntapaikoista, joiden pohjalta ELY-keskukset tekevät päätökset kuntiin sijoittamisesta.

ELY-keskusten alaisuudessa toimivat yhteistyöryhmät, joissa ovat edustettuina muun muassa kunnat,  vastaanottokeskukset ja alueen muut keskeiset toimijat. Yhteistyöryhmän kautta kuntien ja alueen elinkeinoelämän tarpeet voidaan ottaa huomioon kuntapaikoille sijoittamisessa ja avustetusti muuttavia henkilöitä kuntaan ohjattaessa.

Kansainvälistä suojelua saaville siirtyminen vastaanottokeskuksen kuntaan tai lähikuntiin on usein hyvä vaihtoehto, sillä alue ja sen verkostot ovat voineet tulla heille jo tutuiksi.

Kun kuntapaikkoja on saatavilla koko maassa, viranomaiset voivat ohjata kansainvälistä suojelua saavia henkiöitä vastaanottokeskuksen ja sen lähialueen kuntiin tasaisesti sekä muuttajan että alueiden tarpeiden mukaisesti. Näin kansainvälistä suojelua saavat eivät asetu ainoastaan suurimpiin kaupunkeihin tai kasvukeskuksiin. Tämä helpottaa asuntojen löytämistä ja ehkäisee kotoutumispalveluiden ruuhkautumista.

Lue lisää kuntapaikoista sopimisesta (kotouttaminen.fi).