Yhteistyö muiden kuntien kanssa

Vastaanoton ja kotouttamisen järjestämiseen vaikuttavat kunnan ja alueen mahdollisuudet. Kunnat voivat tehdä yhteistyötä naapurikuntien kanssa palvelujen järjestämiseksi myös kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton yhteydessä. Osalla kunnista onkin yhteinen kotouttamisohjelma, jossa määritellään yhteistyön muodot. Kuntien välinen yhteistyö mahdollistaa palvelujen ja asunnon järjestämisen kansainvälistä suojelua saaville myös esimerkiksi pienissä kunnissa.

Kuntien välinen yhteistyö tekee mahdolliseksi kotouttamisen hyvien käytäntöjen sekä mallien jakamisen ja luo pohjan vastaanoton toimijoiden verkostoitumiselle. Kuntayhteistyö tarjoaa vertaistukeen verrattavan tuen vastaanotossa ja kotoutumisen järjestämisessä.

Voit tutustua kuntien yhteistyöhön ja kokemuksiin tämän tietopaketin haastatteluosuuksissa ja kotouttaminen.fi-sivustolla.