Kysely kilpailua vääristävistä ulkomaisista valtiontuista (vastattavissa 14.6.2019 saakka)

Kyselyssä kartoitetaan kansainvälistä kauppaa tekevien suomalaisyritysten EU:n ulkopuolisissa maissa kohtaamaa epäreilua kilpailua, joka liittyy ulkomaisten kilpailijoiden saamiin valtiontukiin.

Kyselyssä kartoitetaan laajasti erilaisia julkisen sektorin suoria ja/tai epäsuoria tukia, epäreilua kilpailua luovia asetelmia ja toimenpiteitä esimerkiksi markkinahintaa edullisempi lainoja, takauksia pääomasijoituksia tai osakepääoman korotuksia tai alihintaista maan tai kiinteistön vuokrausta tai myyntiä. Myös verohelpotukset tai vapautukset veronmaksuvelvollisuudesta katsotaan valtiontuiksi tässä yhteydessä. Viranomaisella tarkoitetaan tässä yhteydessä laajasti kaikkia julkisen sektorin toimijoita valtion, alueellisella (maakunta tai vastaava) tai alemmalla paikallisella tasolla. Myös valtio-omisteisten yritysten, rahoituslaitosten tai rahastojen välityksellä kanavoidut varat ovat kyselyn piirissä.

Kaikenlainen tieto on tärkeää, koska laaja ymmärrys pelikentän epäreiluudesta helpottaa työtä esteiden purkamiseksi. Kyselyyn voi vastata matalalla kynnyksellä. Tarkempien tilannekuvausten ohella kyselyssä voi myös kertoa epäilyksistä kilpailua vääristävän valtiontuen myöntämisestä. Euroopan komissio voi hyödyntää kyselystä saatua tietoa muun muassa tasoitustullitutkinnoissa, WTO:n riitojenratkaisussa tai neuvotellessaan kahdenvälisiä kauppasopimuksia. Lisäksi tieto auttaa Euroopan komissiota luomaan painetta EU:n ulkopuolisia maita kohtaan.

Kyselyyn vastaaminen ja rekisteröityminen

Tietoa kerätään yrityksiltä kaikissa EU-maissa. Yrityksiltä saatu tieto käsitellään luottamuksellisesti ja toimitetaan yrityksen luvalla Euroopan komissiolle, jossa tieto kootaan yhteen. Sähköinen kysely toteutetaan valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen TIIMERI-järjestelmässä, joka täyttää STIV -tietoturvatason perustason vaatimukset. Kyselyyn vastaaminen edellyttää vastaajan sähköpostin rekisteröintiä sähköiseen työkaluun (eDuuni-tunnus). Kirjautumistapoja ovat muun muassa Office 365, Facebook, Google, Linkedin, Microsoft ja Twitter-tunnukset.

Kyselyyn vastataan maakohtaisesti eli täyttäen yksi kysymyslomake per EU:n ulkopuolinen kohdemaa (esim. Kiina, Venäjä, Kanada). Kysely on vastattavissa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Kyselyaikaa on jatkettu; kyselyyn voi vastata 14.6.2019 saakka.

Siirry kyselyyn:

https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-yrityskysely/Lists/kysely/overview.aspx

Voit tutustua kyselyn kysymyksiin ja vastausohjeisiin etukäteen tai lähettää ne eteenpäin organisaation sisällä:

Lisätietoja kyselystä antavat:

Mary-Anne Nojonen, kaupallinen neuvos, UM, p. 029 535 1494, [email protected]
Niina Puolusmäki, johtava asiantuntija, TEM, p. 029 504 7102, [email protected]