Kysymyksiä ja vastauksia ja Business Finlandista

 • Mikä Business Finland on?

  Uusi Business Finland -toimija muodostuu Finprosta ja Tekesistä. Business Finland kokoaa saman katon alle kaikki Finpron ja Tekesin innovaatiorahoitukseen, kansainvälistymiseen ja viennin edistämiseen, Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien sekä matkailun edistämiseen liittyvät palvelut.

  BF:llä tulee olemaan monipuolinen palveluvalikoima ja kattava verkosto sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Uudella toimijalla on palveluksessaan noin 600 henkilöä, lähes 40 toimipistettä ulkomailla sekä toimipisteet jatkossa 18 maakunnassa Suomessa.

 • Miksi Finpro ja Tekes liitetään yhteen?

  Muutoksilla pyritään parantamaan asiakaspalvelua, yhdistämään kahden tahon palveluprosessit yhdeksi ja parantamaan työn vaikuttavuutta.

  Yksi toimija huomioi paremmin yritysten uudistumisen, kasvun ja kansainvälistymisen koko elinkaaren. Yhtenäinen palvelupolku jatkuu tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehityksestä aina markkinoille viemiseen asti eikä ketju katkea missään vaiheessa.

  Yhdistäminen tekee helpommaksi Finpron ja Tekesin eri toimintojen (viennin, innovaatiotoiminnan, Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien ja Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisen) välisen yhteistyön.

  Osana uudistusta Business Finland ja ulkoministeriö tiivistävät yhteistyötä ulkomaan toimintojen suunnittelussa, toimeenpanossa ja ohjaamisessa. Suurlähettiläät toimivat Team Finland -ulkomaantiimien maajohtajina. Tämä näkyy asiakkaalle aiempaa kokonaisvaltaisempana palveluna.

  Uudistuksen isona tavoitteena on osaltaan tukea pääministeri Juha Sipilän hallituksen pyrkimystä tukea pk-yrityksiä kaksinkertaistamaan vientinsä vuoteen 2020 mennessä

 • Miksi uudistus tehdään nyt?

  Yritysten vienti ei ole lähtenyt vastaavaan kasvuun kuin esimerkiksi keskeisillä kilpailijamaillamme (Ruotsi, Saksa, Tanska). Suomen tulee vahvistaa yritysten uudistumista ja kansainvälistä liiketoimintaa tukevia toimintoja.

  On tärkeää saada Business Finland toimimaan ennen vuonna 2020 voimaan tulevaa maakuntauudistusta. Business Finlandista tulee selkeä valtakunnallinen kumppani maakuntien järjestämille kasvupalveluille. Maakuntien ja kansallisen tason yhteistyöllä tavoitellaan 10 000 yrityksen palvelua ja pk-yritysten viennin kaksinkertaistamista.

 • Mikä on Business Finlandin rakenne?

  Business Finland muodostuu rahoituskeskuksesta ja asiakastoimintoja toteuttavasta yhtiöstä. Rahoituskeskuksen tehtävänä on strateginen johtaminen, yhtiön omistajaohjaus sekä julkisen hallinnon tehtävät eli viranomaistehtävät. Näitä ovat erityisesti rahoituspäätökset sekä rahoitusasioihin liittyvä muu julkisen vallan käyttö kuten esimerkiksi maksatus- ja takaisinperintäpäätökset.

  Yhtiö keskittyy asiakaspalveluun sekä edistämistehtäviin.

  TEM tulosohjaa virastoa ja asettaa sille strategiset tavoitteet sekä vastaa määrärahojen ja myöntövaltuuksien budjettivalmistelusta.

 • Mitkä ovat Team Finlandin palveluita?

  Team Finlandilla tarkoitetaan yritysten kansainvälistymispalveluita tarjoavien toimijoiden verkostoa. Verkostoon kuuluvat tulevan Finpron ja Tekesin (jatkossa Business Finland) lisäksi ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Finnfund, Finnpartnership, Finnvera, ELY-keskukset, Patentti- ja rekisterihallitus, SVKK, SRKK, Teollisuussijoitus, VTT ja kulttuuri- ja tiedeinstituutit. Team Finland -verkosto pyrkii yhdessä tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. Team Finland -palveluiksi kutsutaan monen toimijan yhteisiä palveluita.

  Tällaisia ovat esimerkiksi Team Finland -palveluehdotukset, joissa tarjotaan yrityksille useamman toimijan palveluita yrityksen tilanteen ja -tarpeen mukaan. Ehdotuksissa ovat mukana useimmiten ainakin ELY-keskukset, Finpro jaTekes (jatkossa Business Finland), Finnvera ja UM. Market Opportunities -palvelu on vastaavanlainen palvelu. Sitä tuottavat yhteistyössä Finpro ja Tekes (jatkossa Business Finland) ja UM.

 • Onko samanlaista rakenteellista mallia jossakin muussa maassa?

  Useissa maissa on koottu yhteen Tekesin ja Finpron kaltaisia toimijoita (esim. Enterprise Estonia, Innovasjon Norge, Enterprise Ireland).

 • Milloin Business Finland aloittaa?

  Lakiesitys Business Finlandista oli lausuntokierroksella ennen juhannusta. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 26. lokakuuta. Kun laki on hyväksytty, käynnistyy uuden organisaation ylösajo.

  Business Finland aloittaa vuonna 2018.

  Yrityksille tarjottavat palvelut jatkuvat katkeamatta koko muutoksen ajan.