Kysymyksiä ja vastauksia irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä


Hallitus antoi esityksen työsopimuslain henkilöperusteista irtisanomista koskevan pykälän muuttamisesta 8.11.2018. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2019.

Työsopimuslaissa säädettyjä työntekijästä johtuvia irtisanomisperusteita muutettaisiin siten, että työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön määrä olisi otettava huomioon irtisanomisperusteen täyttymistä arvioitaessa. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että pienten työnantajien rajatummat mahdollisuudet kantaa työntekijän työsuhteeseen liittyvien velvoitteiden rikkomisen ja laiminlyönnin seurauksia otettaisiin harkinnassa huomioon.