پرسش ها و پاسخها در مورد كرونا و زندگی کارى

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja työelämästä persiaksi

30.3.2020 

آیا می توان برای جلوگیری از ابتلا به بيمارى واگيردار شخص خود و یا نزديكان، به سر کار نرفت؟ تعهد کاری به چه معنا مى باشد. آیا تحت تأثیر شرایط استثنایی ناشی از ویروس كرونا قرار خواهد گرفت؟

شما نمی توانید با تصمیم خودتان شغل خود را ترک کنید، اما تعهد به کار بر اساس قرارداد کار شما نیز در هنگام شیوع ویروس كرونا پا برجا می ماند. در صورت اجازه کار ، بسیاری از اماکن کار در مورد شیوه های كارى از راه دور را توافق کرده اند.

در صورت لزوم حضور كارگر ممکن است در سر كار حضور پيدا نكند، مثلاً به دلیل تعطیلی مهد کودک یا مدرسه. قانون پرداخت عدم حضور را توجیه نمی کند، اما در توافق های كارى ممکن است شامل مواردی باشد که ارزش بررسی دارند.

آیا یک کارفرما می تواند مرا مجبور کند به سر کار بروم؟  کار اضطراری به چه معنی است و آيا مبلغی برای آن پرداخت می شود؟

تعهد به کار طبق قرارداد اشتغال نیز در هنگام شیوع ویروس اعمال می شود.

بیماری همه گیر ویروسی می تواند منجر به شرایطی شود که یک رویداد پیش بینی نشده باعث اختلال در عملکرد منظم كارى شود و یا يك خطر جدی ديگرى منجر به چنین وقفه ای شود. در چنین شرایطی، کارفرما ممکن است کارهای اضطراری ترتیب دهد. علاوه بر این، ممکن است در صورت بروز یک اتفاق غیرقابل پیش بینی که ممکن است جان ، سلامتی ، دارایی یا محیط زیست را به خطر بیندازد، نيز کار اضطراری انجام شود.

کار اضطراری ممکن است علاوه بر ساعات کار معمولی فقط به میزان لازم و حداکثر تا دو هفته در یک زمان انجام شود. براى کار اضطراری که بیش از حداکثر ساعت کار منظم معمولى باشد، حقوق اضافه کاری دریافت خواهید کرد

آیا این قانون، کارگران همه شغلها را به یک صورت دربر می گيرد؟

در اصل، بله با این حال، برخی از شغلها به دلیل ماهیت آنها داراى ویژگی های خاصى هستند. به عنوان مثال، کار شبانه در بیمارستان ها مجاز است، اگرچه در بسیاری از مشاغل کارى منظم كار كردن در شب ممنوع مى باشد.

در دوره همه گيرى ويروس کرونا، محافظت از برخی فعالیت های مهم برای عملکرد جامعه و سلامت شهروندان ضروری است. به همین دلیل لازم است برخی از اقدامات مندرج در قانون اضطراری در این شغلها استفاده شود. این موارد شامل حق کارفرما برای انصراف از برخی موارد شامل قانون تعطیلات سالانه، قانون ساعت کار و قانون قراردادهای استخدامی

 مى باشد.

آیا کارفرمای من می تواند تعطیلات مرا انتقال دهد؟  و چه در مورد اين كه آيا مى تواند مرا موظف به گرفتن مرخصی سالانه زودتر از آن زمان كه من آن را برنامه ریزی كرده ام كند؟

در عمل ، مرخصی سالانه اغلب بین کارفرما و کارگر توافق می شود.

تعیین تاریخ مرخصی سالانه بر عهده کارفرما است.

کارفرما می تواند تاریخ مرخصی سالانه را مطابق با مقررات تعیین شده در مرخصی سالانه ، یعنی مرخصی تابستانی برای تعطیلات تابستانی ( ٩.٧- ١٣.٢) (2.5.-30.9) و تعطیلات زمستانی ( ١٠.٧ - ١١.٢) (1.10.-30.4) تنظیم کند در زمان مشخص شده. در برخی مشاغل شرایط مختلف اشتغال یا مفاد توافقهاى جمعی برای دوره تعطیلات تابستان وجود دارد. تعطیلات تابستانی و تعطیلات زمستانی بايد بدون وقفه

 داده شود مگر اینکه ، برای اینکه بخاطر کار مجبور شده، بخشی از تعطیلات تابستانی که بیش از ١٢ روز کاری است ، به یک یا چند دوره تقسیم كنيد.

اگر کارفرمای تاریخ مرخصی سالانه را تعیین مى کند، کارفرما حداقل باید یک ماه قبل از شروع مرخصی سالانه آن را به کارگر اطلاع دهد. تغيير فقط در صورتی مجاز می باشدكه که دوره اعلام شده كه یک ماه مى باشد را نتوان واقعا رعایت كرد. در این حالت  تاریخ تعطیلات سالانه باید در اسرع وقت اطلاع داد،ه شود، اما حداکثر تا دو هفته قبل از شروع تعطیلات.

اگر کارفرمای تاریخ مرخصی سالانه را اعلام کرده باشد، یعنی تاریخ مرخصی سالانه تأیید شده یا تاریخ مرخصی سالانه بین کارفرما و کارگر توافق شده باشد، کارفرما نمی تواند به طور یک طرفه تاریخ مرخصی تأیید شده را تغییر دهد. اگر کارفرما به طور یک طرفه تاریخ تعطیلات تأیید شده را تغییر دهد و باعث خسارت به كاركر شود، کارفرما باید مطابق قانون قراردادهای استخدامی خسارت را جبران کند. با این حال ، كارگر باید برای دوره زمان جدید مرخصی سالانه، نيز دستورات کارفرما را رعایت کند، حتی اگر کارفرما به طور غیرقانونی تاریخ مرخصی سالانه اعلام شده او را تغییر داده باشد.

کارفرما نمی تواند تعطیلات سالانه ای را که آغاز شده است را قطع کند. در مورد کارمندان دولت، در قراردادهای شرطى ادارى نيز شامل مقرراتی در مورد تعلیق مرخصی سالانه آنان وجود دارد.

تاریخ مرخصی سالانه همیشه ممکن است با توافق بین کارفرما و کارگر تغییر یابد.

توجه! در مراقبت های بهداشتی، کار اجتماعی، امداد و نجات، خدمات فوریت های پزشکی و پلیس، کارفرما می توان به موجب حکم دولت مبنی بر قانون اضطراری، از مفاد مربوط به اطلاع رسانی و زمان مرخصی سالانه را تغيير دهد. تاریخ مرخصی سالانه را که قبلاً اعلام شده است را انتقال داد و مرخصی سالانه را که از قبل آغاز شده است را قطع كرد. این منوط بر شرایط مندرج شده در آیین نامه مى باشد.

باشد.

چگونه قانون كار مشترك را در وضعیت ويروس كرونا اعمال مى كنند؟

پيشنهاد هيئت دولت كه در تاريخ ٧ .١ (26.3) براى تعطيلات كارى اجبارى از اطلاع دادن زمان از قبل تعطيلات كارى اجبارى را از ١٤ روز به ٥ روز كاهش دادند. به عبارت دیگر ، کارفرما باید حداقل پنج روز قبل از شروع تعطيلات كارى اجبارى  از کار را به کارمند اطلاع دهد.

 به همین ترتیب، مدت زمان همکاری در مذاکرات در مورد تعطيلات كارى اجبارى از شش هفته و یا از ١٤ روز به پنج روز کاهش می یابد.

این تغییرات انتظار می رود در اسرع وقت عملى شوند و به مدت سه ماه ادامه یابند، یعنی تا تاريخ  ١٠. ٥. ١٣٩٩

(2020 .30.6)

فصل هشتم قانون کار هنگامی اعمال می شود که یک کارفرما اقداماتی را در نظر بگیرد که ممکن است باعث به اخراج شدن ، رفتن به تعطيلات اجبارى كارى يا به دلایل اقتصادی یا مالی و توليدى قرارداد كارى تبديل به کار نیمه وقت شود. در هنگام بررسی اینگونه اقدامات، کارفرما باید حداقل ٥ روز قبل از شروع مذاکرات، پیشنهاد مذاکره کتبی را برای شروع مذاکرات همکاری و اقدامات اشتغال را اعلام نمايد.

در صورتی که کارفرما اقداماتی را اعلام كند که منجر به اخراج، تعطيلات اجبارى كارى یا کار نیمه وقت شود، پیشنهاد مشاوره یا اطلاعات مندرج در آن نیز باید به صورت کتبی حداکثر در ابتدای مذاکرات تعیین شده و به دفتر كار و توسعه اقتصادی ارسال شود، مگر اینکه اين اطلاعات را در موارد دیگری به آنجا ارسال شده باشند.

مستثنى بودن در موارد خاص امکان پذیر است. کارفرمای ممکن است تصمیم بگیرد كه از مذاکرات و مشاوره همكارى به دلایل خاصی که از قبل نمی توان آنان را شناخت و آنان باعث آسیب به فعالیت های تولیدی یا خدماتی شرکت یا اقتصاد شود را برقرا نكند.

کلیه شرایط مستثنى بودن باید رعایت شود ، یعنی علل مستثنى بودن  ١) برای فعالیت های تولیدی یا خدمات شرکت مضر باشد ٢) به دلايل خاصى فشارجدی باشد ٣) پیش بینی نشده باشد.

نویسندگان حقوقی اظهار داشته اند که یک کارفرما برای رفع نياز سریع و يا براى تعطيلات اجبارى كارى در اسرع وقت به دليل شرايط و وضعیت مالی شرکت یا عقب افتادگی سفارشات، مستثنى وجود ندارد كه تعهد براى مذاکره همکاری را توجیه کند، مگر در شرایط بسیار استثنایی.

کارفرما همچنین باید فوراً وارد مذاکرات همکاری با كارگران شود که دیگر زمینه های فوق برای مستثنى شدن  بوجود نيايد.  در مورد مذاکرات همکاری باید زمینه های شرايط استثنایی نیز روشن شود.

امنيت تغییراتى براى کارمندان به چه معناست و چگونه در وضعیت كرونا ویروس اعمال می شود؟

هدف از ضمانت تغییراتى سرعت بخشیدن به اشتغال كارگرانى است که به دلایل اقتصادی و تولیدی از کار اخراج شده اند و حمایت از كارگر در دوره اخراج از كار مى باشد. پس از تعطيلات اجبارى كارگرى كه حداقل ١٨٠ روز طول كشيده است، در صورت تحقق سایر شرایط، کارگر بیکار نیز تحت پوشش ضمانت تغییراتى کاربری قرار می گیرد.

شخص تحت پوشش ضمانت تغييراتى، حق دارد در دوره درخواست کار و يا در تهیه برنامه هاى اشتغال یا اقداماتی که در آن توافق شده است مشارکت كند. طول مرخصی با مدت زمان اعلام شده بسته به زمان دوره اخراج از كار (٥-٢٠ روز) تعیین می شود. مرخصی نباید ضرر قابل توجهی به شرکت وارد کند و باید در اسرع وقت به کارفرما گزارش شود. ضمانت تغييراتى همچنین شامل دسترسی به كمك هزینه های افزايش داده شده مربوط به درآمد كارى یا كمك هزينه كسب و کار در حین دوره خدمات ارتقاء به كار و اشتغال را نيز مى توان دريافت كرد. کمک هزینه درآمد یا كمك هزينه كسب و کار  افزایش يافته را ممکن است تا ٢٠٠ روز پرداخت شود.

در مواردی که کارفرماى حداقل ٣٠ نفر بطور منظم در استخدام دارد، به افرادی اخراجى که برای مدت زمان مداوم حداقل ٥ سال کار كرده اند بايد فرصتى داده شود كه در كورسهاى آمادگى آموزشى یا آموزش اشتغال با هزینه کارفرما، شركت نمايند. کارفرما و کارمند ممکن است توافق کنند که کارفرما هزینه کل یا بخشی از كورس آموزشى یا آموزش اشتغال شخصی وى را پرداخت نمايد.

ضمانت تغييراتى همچنین شامل تعهد کارفرما برای ترتیب دادن مراقبت های بهداشتی کارمندی است که به مدت شش ماه پس از پایان تعهدات اشتغال طبق قرارداد مراقبت های بهداشتی کارفرما، به دلایل تولیدى و دلایل اقتصادی از کار قرار مى گيرد. این امر مربوط به کارگرانی که حداقل پنج سال قبل از خاتمه رابطه اشتغال در خدمت کارفرما بوده اند ودر آنجا به طور مرتب دست کم سی کارمند اشتغال داشته اند، صدق می کند.

آیا می توان یک کارمند موقت را به تعطيلات اجبارى كارى فرستاد ؟

کارفرما همچنان با همان شرایطی که كارگر كه دارای قرارداد مدت نامحدود هستند، حق دادن تعطيلات اجبارى كارى به یک كارگر با قراداد مدت معین را دارد. این اصلاحیه در نظر گرفته شده است در اسرع وقت قانونى مى شود و به مدت سه ماه ، یعنی تا تاريخ ١٠. ٤. ١٣٩٩ 30.6.2020 اعتبار دارد.

در قانون قراردادهای استخدامى زمینه هایی را فراهم می کند که یک كارگر را می توان به تعطيلات اجبارى کارى فرستاد.  ممکن است كارگر با قرداد مدت نامحدود به تعطيلات اجبارى کارى فرستاده شود در وقتی كه کارفرما زمینه های مالی یا درآمدى مناسبى برای فسخ قرارداد و یا توانایی اشتغال کارفرما در تأمین شغل به طور موقت کاهش یابد و کارفرما نتواند به طور منطقی ترتیب کار یا آموزش مناسب دیگری را برای رفع نیازهای کارفرما براى كارگر فراهم آورد.

قرارداد کار با مدت معین بين کارفرما و کارگر آنان را  در طول مدت قرارداد موظف مى كند. كارگران موقتى فقط در صورتي مى توان به تعطيلات اجبارى كارى فرستاده شوند كه اشتغال با قرارداد مدت معين بر مبناي يك كارگر جانشين باشد و كارگر كه براى او جانشين شده است، را نيز بتوان به تعطيلات اجبارى كارى فرستاد.

آیا شرکت در شرایط استثنایی می تواند شیفت کارگران را در دو نوبت (صبح و عصر) برنامه ریزی کند؟

ساعات کار منظم ممکن است به صورت شیفتى برگزار شود. کار شیفتى می تواند هر کارى باشد ، مگر اینکه در قرارداد محدودیت هایی در توافق همكارى کار وجود داشته باشد.  وظایف کارگران در شیفت کاری باید مشابه باشد اما لزومى نيست كه یکسان باشد. کارفرما همچنین باید اطمینان حاصل کند که دوره استراحت روزانه و هفتگی کارمند انجام می شود.

در کار شیفتى ، شیفت ها باید به طور مرتب تغییر کرده و در فواصل از پیش توافق شده تغییر کنند. جابجایی ها شيفتها بايد به طور مرتب معمولاً تغيبر كنند که تغییر مکان بیش از یک ساعت با تغییر محل کارباشد و یا در زمانی که حداکثر یک ساعت بین شیفت ها وجود داشته باشد به طول انجامد.

آیا یک شرکت می تواند پرداخت حقوق را به تعویق بیندازد؟

براساس قانون قراردادهای استخدامی، حقوق بايد در آخرین روز از زمان حقوق و دستمزد پرداخت شود، مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد. زمان پرداخت حقوق ممکن است در قرارداد کار توافق شده باشد و در بسیاری از مشاغل، قراردادهای كارى نیز حاوی مقررات مربوط به زمان پرداخت حقوق می باشند. این مقررات ممکن است ثابت و قطعى باشند.

یک کارفرما نمى تواند به طور یک جانبه یک قرارداد قطعى كارى یا توافقانامه كارى را نادیده بگیرد. در صورت تأخیر در پرداخت حقوق، كارگر حق گرفتن بهره دير كرد را دارد. در صورت تأخیر در پرداخت حقوق در پایا ن رابطه اشتغال، كارگر حق دریافت حقوق روزهای انتظار را حداکثر تا شش روز را خواهد داشت.

به چه کسی در زمان بیماری یا در زمان قرنطینه حقوق پرداخت می شود؟  آیا شرکت می تواند برای آنان جبران خسارت کند؟

اگر یک كارگر به دلیل بیماری ناتوان از کار باشد، حق پرداخت حقوق بیمارى او توسط قانون قراردادهای استخدامی و توافقات كارى تنظیم شده است. در عمل، حقوق بیمارى از طریق قراردادهای كارى بخشى توافق شده است که تعهد کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق بیمارى در مقایسه با قانون قراردادهای استخدامی را افزایش می دهد.

 در دوره ناتوانی، كلا كمك هزينه بيمارى را پرداخت می كند.  کمک هزینه بيمارى پس از گذشت دوره انتظار پرداخت می شوند. دوره انتظار معمولاً از روز بیماری تا ٩ روز کاری بعدی مى باشد. معمولاً كار فرما در خواست كمك هزينه بيكارى را مى كند اگر بخاطر مرخصى كارگر حقوقى پرداخت كرده باشد. در این حالت، کلا کمک هزینه بیماری را به کارفرما پرداخت می کند.

اگر کارگر طبق قانون بیماریهای واگيردار قرنطینه شود، وی حق دارد در طول دوره قرنطینه ١٠٠٪ مزایای بیماری واگيردار روزانه را دریافت کند. اگر کارفرما برای این دوره حقوقى پرداخت کند ، کارفرما حق گرفتن این کمک هزینه روزانه را دارد.

همچنین در قانون بیماریهای واگيردار مقرراتی نیز وجود دارد که اگر کودک كارگر قرنطینه شود. حتی در این حالت، می توان کمک هزینه روزانه بیمارى واگيردار را به او پرداخت کرد.

اگر قرنطینه پس از ماموریت سفر كارى باشد، غیبت كارگر را می توان به كارفرما نسبت داد و كارگر پس از آن حق دريافت حقوق خود را دارد. در طول سفر کاری كارگر حق گرفتن حقوق خود را دارد ، در زمانى كه كارگر در سفر به خارج از کشور و در طول سفر کاری خود قرنطینه شوده باشد.

قرنطینه سفر د زمان اوقات فراغت ممکن است در جایگاه متفاوتی قرار داشته باشد، اما در اين مورد هیچ مورد قانونی تاکنون نبوده و هيچ دستور عمل عمومی وجود ندارد. به عنوان مثال، این می تواند مهم باشد كه آیا این سفر، نقض مقررات مقامات دولتى بوده است یا خیر.

اگر كارگرى به بيمارى كرونا دچار شود، حق گرفتن حقوق را دارد؟

اگر یک کارمند به دلیل كرونا (بیمار ناتوان در کار به دلیل بیماری) بیمار باشد، حق وی برای پرداخت حقوق بیمارى توسط قانون قراردادهای اشتغال و توافق نامه های كارى تنظیم شوده است. در عمل، حقوق زمان بیمارى از طریق بخش توافق قرارداهاى كارى مشخص شده است

آیا والدین فرزندى كه به كرونا مبتلا شده است حق مرخصی والدین را دارند؟

اگر فرزند کارمند زیر ١٠ سال مبتلا به کرونا ویروس شده باشد ، کارمند حق مرخصی والدین را دارد. مدت مرخصی موقت والدین توسط قانون قراردادهای استخدامی / توافق نامه كارى قابل اجرا و مشخص می شود. حقوق برای مرخصی موقت والدین با توافق نامه كارى قابل اجرا و تعيين شده می باشد.

در شرایط خاص، یک کارمند نیز ممکن است به دلایل قانع کننده خانوادگى (بیماری کودک بالای ١٠ سال، بیمارى سرپرست، تعطیل شدن مهد کودک) حق مرخصى را دارا مى باشد. دلايل های حق گرفتن مرخصى نسبتاً سختگیرانه است، اما واضح است که کودکان را نمی توان نادیده گرفت. این مرخصى بدون حقوق است (مگر اینکه در توافق كارى به طور دیگری توافق شوده باشد). اين به معنى مرخصى برای مدت طولانی نيست.

چه نوع مدارکی در مورد مرخصی بیمارى در طول زمان ويروس كرونا لازم است؟

در قانون قراردادهای استخدامی و در قراردادهای جمعی كارى، تعهد بر ارائه گواهی مرخصی بیمار وجود دارد. در ارتباط با بيمارى همه گير ويروس كرونا، از سوی ادارات بازار کار توصیه هایی مبنی بر اینکه اطلاع دادن خود كارگر برای توجیه پرداخت حقوق بیمارى کافی است، به گونه ای که كار كارگر مراقبت های بهداشتی سنگین نشود و اين بیماری نيز گسترش نیابد.

آيا پرداخت حقوق و دستمزد در شرایط تحت قانون بیماریهای واگيردار تأثیر دارد

اگر کارگر طبق قانون بیماریهای واگيردار قرنطینه شود، وی حق دارد در طول دوره قرنطینه ١٠٠٪ كمك هزينه هاى بیماری روزانه را دریافت کند. اگر کارفرما برای این دوره حقوق پرداخت کند کارفرما حق گرفتن این کمک هزینه روزانه را دارد.

از کجا می توانم اطلاعات مربوط به خدمات دفاتر اداره كسب و كار را به عنوان یک کارجو پیدا کنم؟

اطلاعات مربوط به خدمات دفاتر اداره كسب و كار را می توان در صفحه اينترنتى اداره كسب و كار یافت كرد.  دفاتر اداره كسب و كار پیروی از دستورالعمل های مؤسسه ملی بهداشت و رفاه (THL) و مدیریت منطقه ای (AVI) در خدمات به مشتریان خود مى باشند. خدمات مشتری عمدتاً به خدمات آنلاین و تلفنی تغییر یافته است.

بهترین و سریعترین راه برای انجام کارها استفاده از طريق خدماتى مشترى من (Oma Asiointi –palvelua)

 آنلاین است. همچنین می توانید از طریق تلفنى كارهاى خود را انجام دهید. با این حال، برای به حداقل رساندن شلوغى خطها ، لطفاً در شرایط اضطراری از طريق خدمات تلفنى تماس بگیرید.

اگر به خدمات الکترونیکی یا تلفنی دسترسی ندارید، فرم ها را نیز می توانند از دفاتر اداره كسب و كار چاپ كنيد. اطلاعات تماس مربوط به هر سایت هر دفتر كارى منطقها را که فرم ها در آنجا در دسترس هستند، را می توانید در وب سایت TE Office خود پیدا کنید (با ما تماس بگیرید) (>Asioi meillä). با این حال، با توجه به وضعیت شيوع ويروس كرونا ، انجام اقدامات حضورى را به حداکثر ١٠ نفر در یک زمان در مكان لابی محدود كرده اند .

با پیروی از دستورالعمل های دفتر اداره كسب و كار و مقامات بهداشت ، حقوق مزایای بیکاری شما بدون تغییر باقی می ماند.

(در صفحه اينترنتى خدمات اداره كسب و كار اطلاعات بیشتری کسب کنید ( انگليسى

ادارات كسب و كار  در زمان تغییرات چه خدماتی را به شرکت ها ارائه می دهند؟

از صفحه اينترنتى اداره كار و توسعه اقتصادی اطلاعاتی در مورد مراحل تعطيلات اجبارى كارى و از مراحل كار مشترك مى توانيد اصلاعات دريافت كنيد. اگر شما یک کارفرمای تحت پوشش قانون كارمشترك هستید، باید دفتر اداره كسب و كار خود را در مورد مذاکرات کارفرما و کارگر (yt-neuvottelu ) مطلع كنيد. در صورت تعطيلات اجبارى كارى بايد به كارگر شخصاً اطلاع داده شود. در صورت تعطيلات اجبارى كارى گسترده تر، دفتر اداره كسب و كار در مورد تعطيلات اجبارى كارى براساس هر شرکتی مشاوره ارائه می دهد.

كارگرن كه اخراجى از كار مى باشند در مدت اخراج بودن خود از كار به خدمات حفاظتى از تغییرات در دفتر اداره كسب و كار دسترسی مى يابند که در آنجا خدمات پشتیبانی شغلی و تمرينى آموزشى مجدد اشتغال را به آنان ارائه می دهند.

دولت پیشنهادی را به مجلس ارائه خواهد داد كه تا در صورت تعطيلات اجبارى كارى، زمان مذاکرات در مورد روند همکاری را به پنج روز کاهش دهند. در حال حاضر مدت مذاکرات ١٤ روز یا شش هفته است كه بسته به تعداد كارگران و مدت زمان تعطيلات اجبارى كارى آنان دارد.

 

توجه!

علاوه بر این، دولت پیشنهادی را به مجلس ارائه خواهد داد كه به كارگران موقتى نیز اجازه می دهد با همان شرایطی که یک كارگر قرداد نامحدود را كه بع تعطيلات اجبارى كارى فرستاده شده شامل آنان نيز شود.

این تغییرات موقتى است. اطلاعات به روزه وب سایت tem.fi را به زبان فنلاندی و انگلیسی دنبال کنید.