Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta koronavirustilanteessa

TEM ja Kuntaliitto ovat yhdessä avanneet asetuksen tavoitetta sekä täsmentäneet ohjeistusta. Tälle sivustolle on koottu erityisesti niitä kysymyksiä, joiden avulla pyritään varmistamaan yrittäjien tasa-arvoinen kohtelu. Koska usein kysytyissä kysymyksissä ei ole mahdollisuutta kommentoida yksittäisiä tilanteita, tulee yksinyrittäjätuen hakijan olla mahdollisten lisäkysymysten osalta yhteydessä kuntaan.

Yrittäjien kysymyksiä tuen kriteereistä ja hakemisesta

Mitä ja kenelle?

Tuen päällekkäisyys muiden tukien kanssa

Mille toimialoille tukea myönnetään?

Miten tukea haetaan?

Kuntien kysymyksiä valtionavustuksen hakemisesta ja haun järjestämisestä yksinyrittäjille