Omatoimisen työnhaun malli

Hallitus on valmistellut työttömyysturvan seuraamusjärjestelmään maakunta- ja kasvupalvelu-uudistukseen liittyviä muutoksia. Keskeistä valmistelussa on ollut, että työttömyysetuuden saaminen edellyttäisi omatoimista työnhakua. Samalla muut työttömyysetuuden saamiseen liittyvät velvoitteet vähenisivät.

Ns. omatoimisen työnhaun mallia on viimeksi valmistellut työ- ja elinkeinoministeriön kolmikantainen työryhmä, jonka määräaika päättyi 28.2.2019. Työryhmä ei tehnyt esitystä mallista. Mahdollisista jatkotoimista päättää kevään 2019 eduskuntavaalien jälkeen nimitettävä hallitus.

Alla olevat vastaukset perustuvat yleisellä tasolla siihen, mitä omatoimisen työnhaun malli voisi mahdollisesti tarkoittaa.