Kysymyksiä ja vastauksia Teslan tehdashankkeesta

 • Mistä Teslan tehdashankkeessa on kyse?

  Teslan toimitusjohtaja Elon Musk kertoi marraskuussa 2016 suunnitelmista perustaa jättitehdas (gigafactory) Eurooppaan. Toteutuessaan kyse olisi useiden miljardien eurojen investoinnista sekä tuhansien uusien työpaikkojen syntymisestä.

 • Millaisesta tehtaasta on kyse?

  Kyse on auto- ja akkutehtaasta.

 • Miten tehtaan saamista Suomeen on edistetty?

  Suomessa ulkomaisten investointien edistämistä koordinoiva Finpron Invest in Finland -yksikkö on kartoittanut tehtaan sijoittumiseen ja Suomen houkuttelevuuteen liittyviä tekijöitä.

 • Miksei Finpron selvitystä julkaistu heti, kun se oli esitelty ministeri Lintilälle?

  Finpron selvitys ei ole julkinen, sillä se sisältää kaupunkien ja yritysten antamaa yksityiskohtaista tietoa kilpailukykytekijöistään – sekä vahvuuksista että heikkouksista. Näiden tietojen avaaminen julkisuuteen ja näin ollen tiedoksi myös Suomen kilpailijoille saattaisi heikentää Suomen mahdollisuuksia menestyä tiukassa kansainvälisessä kisassa.

 • Miksei selvitykseen sisältyvää yhteenvetoa julkaistu tai annettu toimittajille sitä pyydettäessä?

  Halusimme ensin käydä yhteenvedon ja tilannekatsauksen yhdessä kaupunkien kanssa läpi.

 • Millaiseen järjestykseen kaupungit selvityksessä asetettiin?

  Sijoittumiseen soveltuvia paikkakuntia on selvityksen mukaan useampia ja lopullisen valinnan tekee Tesla.

 • Millä perusteilla ministeriö päätyi esittämään Vaasaa ensisijaiseksi sijoituspaikaksi?

  Vaasassa on vahva toimiva energiaklusteri ja kokonaisharkinnan kannalta se on meidän esityksemme tehtaan sijoituspaikaksi Suomessa.

 • Miten muut seudut ja kaupungit voivat osallistua hankkeeseen?

  Finpron Invest in Finland edustaa koko Suomea. Vaasa on hyvä kumppani kehittämään kansallista esitystä yhdessä Finpron kanssa. Nyt tärkeintä on saada Suomi Teslan short-listalle ja kartoittaa vahvuutemme muihin Euroopan maihin verrattuna.

 • Kuka neuvottelee Teslan kanssa sijoittumisesta?

  Olemme yhdessä sopineet, että Finpron Invest in FInland valmistelee esitystä Teslalle Vaasa kumppaninaan. Finprolla on osaamista ja kokemusta vastaavanlaisten investointien saamisesta Suomeen.

 • Mitkä muut maat ja alueet Euroopassa ovat ehdolla Teslan tehdashankkeessa?

  Kilpailu Euroopassa on kovaa. Esimerkiksi Ranska on tarjonnut Teslalle ydinvoimalan käytössä olleen alueen, jossa on valmiina erinomainen infrastruktuuri. Lisäksi ainakin Espanja, Saksa ja Hollanti tavoittelevat Teslan tehdasta.

 • Millaiset ovat Suomen mahdollisuudet menestyä kilpailussa Teslan tehdashankkeessa?

  Kilpailu tulee olemaan erittäin kovaa. Suomen tarjonta on vahva, mutta on hyvä muistaa, että vastassamme on suuria maita, joilla on houkuttelevia tarjouksia sekä esim. logistiikkaratkaisujen että taloudellisten insentiivien osalta. Viime kädessä kysymys on Teslan kriteereistä.

 • Milloin Tesla tekee päätöksen tehtaan sijoittumisesta?

  Tesla vastaa itse omista aikatauluistaan, kuten myös kaikesta viestinnästä heidän investointinsa ympärillä.

 • Milloin Suomen esityksestä Teslalle tiedotetaan seuraavan kerran?

  Kansainvälisissä investointi-caseissä emme voi avata mitään keskustelujen yksityiskohtia ilman asiakkaan lupaa. Luottamuksellisuus on erittäin tärkeä kriteeri investointihankkeissa.