Lait ja kansainväliset sopimukset

Maahanmuuttoa ja kotoutumista säädellään Suomessa eri laeilla. Kaikki Suomen lainsäädäntö, oikeuksineen ja velvollisuuksineen, koskee lähtökohtaisesti kaikkia Suomessa asuvia. Maahanmuuttoon liittyvän lainsäädännön taustalla ovat Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset. Näistä sopimuksista tärkeimpiä ovat

  • Euroopan ihmisoikeussopimus,
  • kidutuksen vastainen yleissopimus,
  • lapsen oikeuksien sopimus ja
  • Geneven pakolaissopimus.

 

Lue lisää kotoutumiseen liittyvästä lainsäädännöstä (kotouttaminen.fi).