Laskennalliset korvaukset tukevat kotoutumispalvelujen järjestämistä

Laskennallinen korvaus on tarkoitettu kunnan kotoutumista tukevaan toimintaan kuten sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaan sekä osallisuutta edistäviin palveluihin. Kansainvälistä suojelua saavien kohdalla psykososiaalisen tuen ja avointen mielenterveyspalvelujen tarve on usein korostunut, joten laskennallisilla korvauksilla tuetaan näiden palveluiden järjestämistä.

Kiintiöpakolaisista korvausta maksetaan neljältä vuodelta ja muista kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä kolmelta vuodelta.
Laskennallisten korvausten maksaminen on automatisoitu keväällä 2016.

Laskennallinen korvaus on 2 300 € vuodessa 7 vuotta täyttäneistä ja alle 7-vuotiaista henkilöistä 6 845 €.

Lue lisää valtion korvauksista kunnille (kotouttaminen.fi).