Kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta

Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta ja esiopetusta, jotka soveltuvat myös maahanmuuttajalapsille, jotka eivät ole oppivelvollisuusiässä.

Oppivelvollisuusikäisille lapsille tulee kunnassa järjestää perusopetusta. Lisäksi kunnan on mahdollista järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta, jossa oppilas saavuttaa perusopetuksen edellyttämät kielelliset ja muut valmiudet. Oppilaita integroidaan koulun toimintaan valmistavan opetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Lue lisää lasten ja nuorten kotoutumisesta (kotouttaminen.fi).