Liikennealan kasvuohjelman työpajat

 

Ekosysteemit 31.8.2017

Liikennealan kasvuohjelman ensimmäinen valmistelutyöpaja 31.8.2017 keskittyi Suomen liikennealan voittavien ekosysteemien tunnistamiseen. Tavoitteena oli löytää liikennesektorin potentiaalisia tai jo olemassa olevia yritysten ja muiden toimijoiden verkostoja, joilla on edellytykset kehittyä kansantaloudellisesti ja kansainvälisesti merkittäviksi, uutta liiketoimintaa ja kasvua tuottaviksi kokonaisuuksiksi.    

Ville Miettinen/Smart & Clean -säätiö: Ekosysteemityöpajan tiivistelmä
Mika Aalto/TEM: Yritykset, kasvuekosysteemit ja kasvuohjelmat
Ella Haapiainen/IBM: IBM Watson Health Center rantautui Suomeen
Tom Granvik/LINKKER: LINKKER - Intelligent eMobility
Marko Forsblom/ITS Finland: Liikennealan kasvuohjelma


Huippuosaaminen ja TKI-toiminta 28.9.2017

Liikennealan kasvuohjelman toinen valmistelutyöpaja pidettiin 28.9.2017 aiheesta huippuosaaminen ja TKI-toiminta. Tilaisuuteen osallistui n. 45 edustajaa startupeista, suuryrityksistä sekä tutkimuksen ja koulutuksen alalta. Puheenvuoroissa korostui mm. datan ja tiedon merkitys "polttoaineena", jonka päälle liikennealan palvelut syntyvät asiakkaan tarpeiden mukaan. Alustatalouden liiketoimintamallit ovat jatkossa oleellisia, samoin uusien ekosysteemien kehittyminen. Ohjelmavalmistelun kantavana ajatuksena on, että Suomi olisi tulevaisuudessa maailman johtava maa liikenteen ja siihen liittyvien palvelujen alueella. Työpajassa suomalaista liikennealan start up -osaamista esitteli kolme yritystä: Virta, Rightware ja AImotive. Yrityksiä yhdistää ennakkoluuloton born global -liiketoiminnan kehitys, siirtymät muista vertikaaleista, kuten mm. peliteollisuus ja energiateollisuus, sekä vahva tarttuminen ja panostus tekoälyyn tai muihin uusiin mahdollisuuksiin.    

Huippuosaaminen ja TKI-toiminta -työpajan tiivistelmä
Laura Eiro/LVM: Liikennealan kasvuohjelma
Mika Aalto/TEM: Liikenteen kasvuohjelmavalmistelu
Ville Valovirta/VTT Oy: Ekosysteeminen ajattelu – kohtaavatko teoria ja käytäntö?
Elias Pöyry/Virta Oy: Sähköinen liikenne alustatalouden ytimessä
Tero Koivu/Rightware Oy: Digiosaamisella markkinajohtajaksi autoalan ohjelmistomarkkinoilla

 

Julkisen sektorin rooli vientivetoisen liiketoiminnan mahdollistamisessa 26.10.2017

Järjestyksessä kolmas liikennealan kasvuohjelman valmistelutyöpaja pidettiin 26.10.2017 aiheesta julkisen sektorin rooli vientivetoisen liiketoiminnan mahdollistamisessa. Puheenvuoroissa ja pienryhmätöissä korostuivat mm. julkisten hankintojen keskeinen merkitys ja tarve vuorovaikutteiseen hankintojen suunnitteluun sekä TKI:n osalta koko Business Finlandin "työkalupakin" tehokas hyödyntäminen samoin kuin yksityinen TKI-rahoitus ja EU-rahoitus. Huomiota tulee kiinnittää myös julkisen sektorin muuhun rooliin, kuten mm. tiedon tuottaminen, rajapintojen hallinta ja lainsäädännön kehittäminen.                    

Ville Miettinen/Smart & Clean -säätiö: Julkisen sektorin rooli -työpajan tiivistelmä
Krista Huhtala-Jenks/LVM: Liikennealan kasvuohjelma
Ville Lehmuskoski/HKL: Innovatiiviset hankinnat