Mitä kasvuohjelmalla tavoitellaan?

Liikenneala on yksi voimakkaasti muuttuvista aloista, jonka kehitykseen vaikuttavat samanaikaisesti useat megatrendinomaiset muutosajurit. Osa ajureista perustuu ilmastonmuutoksen ja kasvavan liikenteen mukanaan tuomiin haasteisiin, osa taas digitalisaation ja teknologian tuomiin mahdollisuuksiin.

Muutokset näkyvät laajasti koko toimialalla ja kulkumuodosta riippumatta: henkilö- ja tavaraliikenteessä, teollisuudessa ja palveluissa, ja niin maalla kuin kaupungeissa.

Digitalisaation ja muiden keskeisten muutosajurien myötä kehittyvät myös lainsäädäntö, liiketoimintamallit ja asiakkaiden tarpeet.  

Liikennealalla toimii Suomessa arviolta noin 35 000 yritystä ja ala työllistää noin 200 000 henkilöä. Alan globaalit markkinat tarjoavat valtavan kasvupotentiaalin. Teknologisen murroksen myötä toimialasta on muodostunut uusien palvelumallien koekenttä, jossa myös suomalaisilla yrityksillä on erinomaiset mahdollisuudet luoda ja testata uusia palvelumalleja sekä edetä kansainvälisille markkinoille. Esimerkiksi MaaSin (liikenne palveluna) markkinoiden ennustetaan kasvavan yli 1 000 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä. 

Liikennealan haasteet ja mahdollisuudet ovat tyypillisesti niin laajoja, ettei yksikään toimija kykene niihin yksin vastaamaan. Tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä ja ekosysteemistä ajattelua. Liikennealan kansallinen kasvuohjelma kannustaakin yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita entistä tiiviimpään yhteistyöhön. 

 

Liikennealan tavoitetila